česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Investiční a exportní příležitosti v Kosovu v důlním sektoru a při těžbě minerálů

(Archivní článek, platnost skončena 30.11.2018.)

Dne 4.11.2014 se z iniciativy ZÚ Priština konal na MZV ČR seminář na téma Investiční a exportní příležitosti v Kosovu v důlním sektoru a při těžbě minerálů. ZÚ Priština ve spolupráci s Nezávislou komisí pro doly a minerály (ICMM) v Prištině a vedením komplexu Trepča připravil strukturovanou prezentaci obchodních příležitostí v sektoru těžby nerostných surovin a návazných aktivit.

Semináře se zúčastnilo 22 zástupců českých firem zaměřených na důlní techniku, geologický a geofyzikální průzkum, přítomni byli rovněž experti z Přírodovědecké fakulty UK Praha. Seminář zahájil vrchní ředitel ekonomické sekce MZV ČR Ing. Ivan Jukl, za kosovskou stranu informace podali generální ředitel komplexu Trepča Ahmed Tmava, úřadující předseda správní rady ICMM Ramiz Krasniqi a ředitel geologické sekce ICMM Sali Mulaj.

Představitelé ICMM poskytli přehledné informace o podmínkách prospekce a získávání licencí na těžbu minerálů, o právní ochraně zahraničních investic v oblasti těžby, o zásobách nerostných surovin, o perspektivních oblastech pro těžbu minerálů v Kosovu a o specifických investičních nabídkách pro české investory. Ředitel kombinátu Trepča informoval o struktuře nerostných zásob a investičních potřebách komplexu, včetně exportních příležitostí pro české firmy. Zástupce Báňských projektů Ostrava poskytl informace o realizaci studie na revitalizaci dvou šachet v komplexu Trepča, která byla financována z programu MPO ČR Aid for Trade. V odpoledních hodinách byl dán prostor pro individuální konzultace českých firem se zástupci kombinátu Trepča a ICMM.

V průběhu semináře bylo identifikováno několik perspektivních oblastí pro geofyzikální a geologický průzkum, dodávky důlní techniky, revitalizaci zatopených šachet, revitalizaci ekologicky zasažených oblastí, úpravy pitné vody a čištění odpadních vod. Zahájení pilotních projektů je možné realizovat s podporou České rozvojové agentury v rámci kofinancování studií proveditelnosti. Ke konkrétním výstupům můžeme zařadit potenciální realizaci revitalizace šachty Hajvalia navazující na projekt Aid for Trade, která by přinesla multiplikační efekt pro české firmy nejen v oblasti důlní techniky.    

Vysoká účast českých firem na úzce specializované akci svědčí o zájmu českých firem o vstup na dosud málo obsazený trh, na kterém je mj. stále možné navazovat na dobré jméno našich expertů z dob Československa. Výrazným momentem celého semináře bylo projevení oboustranného zájmu o další spolupráci mezi českými firmami a kombinátem Trepča a ICMM.