česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podnikatelský seminář - Investiční a exportní příležitosti v Kosovu / Praha, MZV ČR - 2. 11. 2015

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor ekonomické diplomacie pořádá ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Prištině podnikatelský seminář na téma Investiční a exportní příležitosti v Kosovu. Seminář se bude konat dne 2. 11. 2015 v prostorách Černínského paláce, Loretánské nám. 5, Praha 1.

Cílem semináře je proexportně motivovat a rozvíjet dosavadní česko-kosovské obchodní vztahy. Poskytnout české podnikatelské sféře a institucím aktuální informace o prioritách kosovské vlády v ekonomické oblasti a připravovaných projektech, o nově přijatých normách v oblastech veřejných zakázek a možnostech účasti ve veřejných tendrech, o předvstupní pomoci EU Kosovu (IPA II) a z toho vyplývajících příležitostech pro české subjekty. Během semináře budou rovněž poskytnuty informace o speciálních ekonomických zónách v Kosovu. Kromě právního a finančního rámce získávání zakázek bude seminář sektorově zaměřen na oblast energetiky, dopravy a vodního hospodářství. Současný model spolupráce českých a kosovských firem bude představen jako platforma pro rozvoj nových obchodních vztahů a zefektivnění modelů obchodních partnerství.

Seminář pro české firmy/potenciální exportéry do Kosova je koncipován jako komplexní informační a prezentační balíček s důrazem na perspektivní oblasti spolupráce, zároveň dále rozvíjí loňský úspěšný seminář na MZV ČR, kde kosovští partneři prezentovali českým firmám potenciál spolupráce v oblasti důlního sektoru a těžby minerálů.
http://www.mzv.cz/pristina/cz/ekonomika_a_obchod/investicni_a_exportni_prilezitosti_v.html

Vzájemné obchodní vztahy mohou navazovat na tradičně dobré jméno českých (československých) firem v regionu. Příkladem úspěšného pokračování kooperace českých a kosovských firem po realizaci rozvojového projektu je např. stavba čistíren odpadních vod. http://www.mzv.cz/pristina/cz/ekonomika_a_obchod/uspech_ceskych_environmentalnich.html

Kosovský trh stále nabízí velké možnosti pro české exportéry, zvláště pak v oblastech energetiky (vč. solární), dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a v neposlední řadě v oblastech geofyzikálního průzkumu, hydrogeologie, čištění odpadních vod a pitné vody. To jsou velké příležitosti pro české firmy. Tyto možnosti se zvyšují účastí Kosova v programu předvstupní pomoci EU (programu IPA II) a závěry Vídeňského summitu k západnímu Balkánu z konce srpna 2015, na kterém byla přislíbena podpora projektům 6 zemí regionu v oblastech dopravní infrastruktury a energetiky.

Zapojení českých firem do obchodních a investičních aktivit v Kosovu formou kooperace s kosovskými partnery umožní přenos českého know-how do Kosova a v samotném Kosovu pomůže vytvářet nová pracovní místa. 

 

Program semináře (pondělí 2. 11. 2015): 10.00 – 13.00 hod. / 14.00 – 15.00 hod.

Zahájení dopolední části: Ivan Jančárek (zástupce náměstka ministra zahraničí)

I. oficiální blok:  

Mimoza Kusari-Lila (starostka Gjakova)

Libor Chlad (EU Office Pristina)

Alban Hashani (ředitel výzkumného odd., Riinvest)

Ivo Šilhavý (velvyslanec ČR v Kosovu)

Ariana Zherka Hoxha (CDA Kosovské republiky v ČR)

II. prezentace českých a kosovských firem

Ircon, s.r.o. – TopolWater, s.r.o. - ProjectPlus - model spolupráce

EkoInvest - konkrétní exportní a investiční příležitosti

Odpolední část: Individuální konzultace českých a kosovských firem

Bližší informace o semináři poskytne Velvyslanectví ČR v Prištině, p. Vítězslav Pur, e-mail: vitezslav_pur@mzv.cz.