česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání

Příležitosti pro český export

Kosovský trh nabízí značné možnosti pro nové dovozce. Z důvodu nedostatku vlastních produkčních kapacit kryje dovoz většinu spotřeby téměř ve všech odvětvích.

České výrobky a tradiční značky mají v Kosovu dobré jméno již z dob Československa a bývalé Jugoslávie. Vzhledem ke stavu kosovské infrastruktury, potřebám pro další rozvoj země, plánovaným investicím a k specializaci českých výrobců se jako perspektivní odvětví jeví především následující sektory:

  • energetický průmysl - stroje a zařízení na výrobu elektrické energie, přenosové sítě tepla a elektrické energie, hydroenergetika včetně malých vodních elektráren, elektrocentrály, měřicí přístroje, solární technologie, a technologie na zvyšování energetické efektivnosti
  • důlní, těžební a ropný průmysl - stroje a zařízení pro těžební a hutnický průmysl
  • automobilový průmysl - osobní a nákladní automobily
  • dopravní infrastruktura / železniční a kolejová doprava - rekonstrukce a výstavba nových silnic a železničních tratí, železničních přejezdů
  • vodohospodářský a odpadní průmysl - úpravny vody, čistírny odpadních vod, zavlažovací systémy, odstraňování ekologických zátěží, nakládání s odpady, expertní činnost
  • zemědělský a potravinářský průmysl - výrobky potravinářského průmyslu, zemědělské stroje, technologie na zpracování potravin, balicí linky apod.
  • zdravotnictví - kompletní vybavení pro zdravotnická zařízení, nemocniční lůžka, zdravotnické nástroje, diagnostická technika, léky atd.