česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sever Kosova – příležitost pro české know-how

Dne 30.3.2016 navštívil velvyslanec Ivo Šilhavý ministra pro místní správu Ljubomira Mariće. Ministr informoval velvyslance o pověření svého resortu novými kompetencemi spojenými s podporou ekonomického rozvoje severní části Kosova. Ministr nabídl ZÚ Priština, resp. českým institucím, zapojení do koordinace tohoto procesu a do některých projektů zaměřených na ekonomický rozvoj regionu severního Kosova. Zapojení ČR do programu by vytvořilo nové podnikatelské příležitosti pro české firmy. 
 

Jedním z hlavních cílů programu je ekonomické a společenské propojení severních částí Kosova obývaných převážně srbskou menšinou s celým Kosovem a překonání existujících vnitřních bariér. Prostředkem k zajištění tohoto cíle by mělo být dosažení ekonomického rozvoje regionu, vytvoření nových podnikatelských vazeb mezi severem a jihem Kosova, zvyšování kvalifikace a vzdělanosti obyvatelstva, hlavně mladých lidí.

Jeden ze čtyř základních projektů se týká zvyšování kvalifikace obyvatelstva a je zaměřen na budoucí potřeby trhu, na potřeby státní a veřejné správy. Druhý projekt je zaměřen na zemědělství, dostupnost moderních agrárních technologií, moderních agrárních metod a možnost uplatnění agrárních produktů na širším kosovském trhu. Další dva projekty jsou zaměřeny na turistiku a na podporu podnikatelského prostředí.

Česká republika by mj. mohla přispět zkušenostmi ze strukturálních reforem z počátku 90. let a zapojení do projektů ekonomického rozvoje by vytvořilo vhodné příležitosti pro české podnikatele. Jedním z konkrétních návrhů na uplatnění české technologie je podpora výstavby čistírny odpadních vod pro obec Zubin Potok, která by se stala součástí infrastruktury projektů ekonomického rozvoje regionu.

Týmy ministerstva a municipality spolupracují s kosovskou firmou Project Plus na přípravě výstavby ČOV, která je spolurealizátorem dosavadních projektů ČOV s rámci zahraniční rozvojové pomoci.

Ministr Marić nabídl velvyslanci Šilhavému možnost pracovní návštěvy České republiky, na které by podrobněji prezentoval program ekonomického rozvoje severu Kosova a s tím související příležitosti pro české firmy.

Projekt má, vzhledem k lokalizaci v severní části Kosova, nejen významný rozvojový a návazně obchodní potenciál, ale i důležitý politický aspekt v duchu dialogu Priština – Bělehrad.

 

Galerie


North of Kosovo – Opportunity for the Czech know-how