česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kosovská republika - aktuální opatření a podmínky cestování

Velvyslanectví ČR v Prištině doporučuje občanům sledovat aktuální informace na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR a Ministerstva vnitra ČR.

1. Vstup na území Kosovské republiky a tranzit

Cestování
Osoby starší 16 let se musí při vstupu do Kosova prokázat buď certifikátem o ukončeném očkování proti COVID-19, nebo negativním RT-PCR testem (max. 72 hodin), nebo potvrzením o prodělaném  onemocnění COVID-19 (nejméně 21 a nejvíce 180 dnů), příp. negativním antigenním testem (max. 48 hodin).

Výjimky z omezení při cestování
- tranzit země za předpokladu podpisu prohlášení, že cestovatel opustí Kosovo do 3 hodin;
- cizí státní příslušníci, kteří projíždějí přes Kosovo organizovanou autobusovou dopravou nebo linkou pravidelné mezinárodní dopravy, kteří podepíší prohlášení, že opustí území Kosova do 5 hodin;
- cizí státní příslušníci pracující jako profesionální přepravci za podmínky dodržování mezinárodních přepravních opatření a opatření proti Covid-19;
- zahraniční diplomaté akreditovaní v Kosovu;
- kosovští občané, kteří se po návratu do země podrobí sedmidenní samoizolaci;
- kosovští občané, jejichž pobyt v zahraničí nepřesáhl 12 hodin

Otevřené hraniční přechody:
- mezinárodní letiště v Prištině
- hranice se Srbskem – Merdarë/Merdare, Jarinjë/Jarinje, Dheu i Bardhë/Bela Zemlja, Muqibab, Mutivod, Brnjak/Bërnjak
- hranice s Albánií – Vërmicë/Vermica, Qafë Prush, Qafë Morinë, Shishtavece/Sistavece, Orqushë/Orčuša, Borje
- hranice s Černou Horou – Kulla/Kulina
- hranice se Severní Makedonií - Hani i Elezit/Elez Han, Glloboqicë/Globočica, Stançiq/Stančić

2. DOPRAVA

Přeprava osob:
- Veřejná doprava může pracovat s využitím až 50 % kapacity. Všichni účastníci přepravy musí mít roušky.
- V taxi mohou cestovat až 2 cestující.

V důsledku ochranných opatření je omezena vnitrostátní doprava, což se týká především přepravní kapacity prostředků veřejné dopravy a taxislužby.
Veřejná doprava může pracovat s využitím až 50% kapacity. Všichni účastníci přepravy musí mít masky. V taxi mohou cestovat až 2 cestující.
Omezeně funguje rovněž letecké spojení s Kosovem (Austrian, Swiss, Turkish Airlines aj.) i kosovská mezinárodní autobusová doprava (Loshi Reisen, tel. +43-699 120 256 2, +43 44 194 998), BICI-COM (www.reiseburo-bici.com, tel.+377 44 314 584).

3. OPATŘENÍ

Kosovská vláda vyhodnotila epidemiologickou situaci a prodloužila a také zpřísněla ochranná opatření platná původně od 30.8 do 13.9. Níže uvedená opatření jsou platná zatím do 26.9.

Obecná opatření
- Povinnost nosit obličejovou masku. Výjimky - řízení vozidla samostatně, při běhu, jízdě na kole nebo cvičení, během jídla a pití, ve skupině pouze s nejbližšími rodinnými příslušníky.
- Omezení pohybu na veřejnosti - zákaz vycházení od 22:00 do 05:00 hod. s výjimkou urgentních převozů nemocných, cest zdravotnických a bezpečnostních složek a pracovníků veřejných služeb, cest pracovníků nočních směn, dále pak pracovníků zajišťujících provoz dodavatelských řetězců (musí však mít zvláštní povolení) a osob, které se prokáží, že se musí dostavit na letiště.

Ostatní ochranná opatření
- Na pracovištích veřejných i soukromých institucí mohou pracovat pouze zaměstnanci, jejichž fyzická přítomnost je nezbytná. Ostatním je nařízena práce z domova.
- Zaměstnanci se před vstupem na pracoviště musí prokázat buď certifikátem o ukončeném očkování proti COVID-19, nebo negativním RT-PCR testem, nebo potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19, příp. negativním antigenním testem.
- Těhotné ženy jsou osvobozeny od povinnosti docházet do zaměstnání.

Omezení veřejných a soukromých akcí
- Schůzky ve vnitřních prostorách jsou povoleny pro max. 20 osob. Organizátor akce je povinen zajistit, aby byla mezi osobami udržována fyzická vzdálenost nejméně 1,5 m.
- Venkovní setkání jsou povolena pro max. 50 osob. Organizátor je povinen zajistit, aby byla mezi osobami udržována fyzická vzdálenost nejméně 1,5 m.
- Na celém území Kosova je zakázána činnost nočních klubů a pořádání festivalů, koncertů, výletů, poutí, svateb, zásnub, večírků apod.

Gastronomické služby
V uzavřených prostorách jsou gastronomické služby zakázány. Provozování gastronomických služeb ve vnějších prostorách je povoleno od 05:00 do 21:30 hod. (hudba je povolena pouze do 21:00 hod.) při využití 70 % kapacity zařízení, platí povinnost nosit masku (kromě jídla a pití) a dodržovat sociální vzdálenost nejméně 1 metr. Doručování potravin po 22:00 lze provozovat pouze se speciálním povolením. Od 27.9. musí personál i zákazníci v nákupních centrech splňovat jednu z následujících podmínek: vakcinace proti COVID-19, PCR test, sérologický test nebo antigenní test. Jedno z výše uvedených potvrzení je podmínkou ke vstupu do zařízení.

Školství
Kromě vysokých škol jsou všechny vzdělávací instituce uzavřeny do 26.9. Od tohoto data budou školská zařízení vyučovat pouze za podmínky, že učitelé a další zaměstnanci budou splňovat jednu z následujících podmínek: vakcinace proti COVID-19, PCR test, sérologický test nebo antigenní test. Rovněž studenti a zaměstnanci vysokých škol musí při vstupu do vzdělávací instituce splňovat jednu z následujících podmínek: vakcinace proti COVID-19, PCR test, sérologický test nebo antigenní test.

Kulturní akce
Kulturní zařízení, kina, divadla, knihovny a galerie jsou do 26.9. uzavřeny. Divadla, galerie, hudební a další umělecká zařízení mohou provozovat svoji činnost pouze online. Po znovuotevření uvedených zařízení budou muset návštěvníci i zaměstnanci splňovat jednu z následujících podmínek: vakcinace proti COVID-19, PCR test, sérologický test nebo antigenní test.

Sport a rekreace
Organizace sportovních soutěží a cvičení je povolena v souladu s ochrannými opatřeními kosovské vlády a doporučeními mezinárodních organizací pro pořádání sportovních akcí. Počet účastníků soutěže (sportovci, funkcionáři a další účastníci nezbytní pro organizaci soutěže) určuje sportovní federace. Při soutěžních akcích ve vnitřních prostorách nejsou povoleni diváci. Provozovatelé vnitřních tělocvičen a sportovních center musí zajistit využití prostoru tak, aby na 10 m2 byla maximálně 1 osoba. Při venkovních soutěžních aktivitách je přítomnost diváků povolena do 10 % kapacity sportovního zařízení za podmínky fyzické vzdálenosti nejméně 1,5 metru. Diváci venkovních soutěžních aktivit se musí prokázat buď certifikátem o ukončeném očkování proti COVID-19, nebo negativním RT-PCR testem, sérologickým testem, nebo potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19, příp. negativním antigenním testem. Obdobně se musí prokazovat certifikáty proti COVID-19 i návštěvníci a zaměstnanci termálních lázní.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE, KONTAKT NA ZASTPITELSKÝ ÚŘAD

Informační turistický portál - https://www.beinkosovo.com/about-kosovo/
Ministerstvo zahraničních věcí – https://www.mfa-ks.net/
Ministerstvo zdravotnictví - https://msh.rks-gov.net/en/
Informační portál ke koronaviru v Kosovu - https://www.kosova.health/en/
Úřad vlády – https://kryeministri-ks.net

Kontakt t na zastupitelský úřad v teritoriu
Velvyslanectví České republiky v Prištině
Ismail Qemali 132
Arbëri
Priština
Kosovská republika

Tel: +383/38225860, 38248776, 38246676
Nouzová linka pro občany ČR: +383/(0)45460424
E-mail: pristina@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/pristina

5. NÁVRAT DO ČR

Kosovo se řadí mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 – "tmavě červená země". Přehled podmínek k návratu do ČR je uveden na následující webové stránce: Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Zdravotnická zařízení v Kosovu, která testují na koronavirus (COVID-19)

NIPHK (státní zdravotnické zařízení, které testuje pouze osoby s příznaky na koronavirus)
Priština
http://niph-rks.org/epidemiologjia/

Laboratori Mjeksor I Mikrobiologjise Klinike “UBT” (soukromé zdravotnické zařízení)
Priština, Peč, Prizren, Uroševac, Gjiljan
https://www.ubt-uni.net/en/home/

Medical Laborator Services MLS (soukromé zdravotnické zařízení)
Priština
https://www.facebook.com/MLSLab.Kosovo/

PROLAB (soukromé zdravotnické zařízení)
Priština
http://prolab-ks.com/

OLIVE Medical Laboratory (soukromé zdravotnické zařízení)
Priština
http://www.olivemedical-ks.com/

Avicena KS (soukromé zdravotnické zařízení)
Priština
www.facebook.com/avicenaks/