česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kosovská republika - aktuální opatření a podmínky cestování

Velvyslanectví ČR v Prištině doporučuje občanům sledovat aktuální informace na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR a Ministerstva vnitra ČR.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

MZV důrazně doporučuje před každou cestou provést registraci v systému DROZD.

2. OPATŘENÍ

V platnosti je stav nouze z důvodu ohrožení zdraví vyhlášený vládou 15.3.2020 a opatření vlády z 13.11.2020 s některými doplňky a změnami platnými od 25.12.2020, 15.1.2021 a 18.1.2021.
Nadále platí:
- Povinnost pro všechny občany nosit ochranné roušky přes nos a ústa, dodržovat 2 m rozestupy a nezbytná hygienická opatření.
- Provozovatelé restaurací a barů musí zajistit, aby rozestupy mezi stoly byly nejméně 2 m.
- Při vstupu do veřejných budov jsou všechny osoby povinny podrobit se měření tělesné teploty.

Od 13. 11. jsou v platnosti následující opatření vlády. Nejvýznamnějším prvkem je rozdělení municipalit do 3 zón do tří zón (červená, žlutá a zelená) podle míry nákazy. Zařazení do zóny určuje rozsah omezení pohybu a činnosti obchodních a gastronomických zařízení.

červená zóna – municipality s vysokým rizikem (více než 150 nakažených osob na 100 tisíc obyvatel za týden)
od 21:30-5:00:
- zákaz pohybu občanů mimo bydliště a podnikatelské činnosti
- zákaz vstupu/vjezdu a výstupu/výjezdu z těchto municipalit. Výjimky se vztahují na zdravotníky, bezpečnostní služby apod.
Činnost hospodářských, obchodních a gastronomických subjektů je zakázána od 21:00-05:00 s výjimkou služeb “take away” a dodávkové služby.
V této nejrizikovější skupině jsou: Priština, Kosovo Polje, Obilič, Severní Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok a Leposavić, Podujevo a (Jižní) Mitrovica.

žlutá zóna – municipality se středním rizikem (výskyt 76-150 nakažených osob na 100 tisíc obyvatel za týden)
Činnost obchodních a gastronomických zařízení je zakázána od 22:00-05:00 s výjimkou služeb “take away” a dodávkové služby.

zelená zóna – municipality s nízkým rizikem (výskyt do 75 nakažených osob na 100 tisíc obyvatel za týden)
Činnost obchodních a gastronomických zařízení je zakázána od 22:00-5:00 s výjimkou služeb “take away” a dodávkové služby.

Další opatření platná pro celé území Kosova:
- Výuka na všech veřejných i soukromých školách se obnovuje od 18.1.2021. Vzdělávací proces na veřejných i soukromých vysokých školách je organizován podle osnov příslušných institucí v on-line podobě s výjimkou zkoušek a praktických a laboratorních prací. Všechny vzdělávací instituce na všech úrovních, veřejné i soukromé, mají zakázáno organizovat mimoškolní aktivity, jako jsou exkurze, skupinové výlety, různá mimoškolní setkání (oslavy, večírky atd.) pedagogických pracovníků a studentů a podobně.
- Osoby s chronickými chorobami, těhotné a kojící ženy jsou osvobozeny od účasti v běžném pracovním procesu, zaměstnavatelé jsou povinni vytvořit podmínky pro jejich zapojení do práce z domova;
- Osobám starším 65 let je povoleno opustit bydliště pouze v době od 6:00 do 10:00 a od 16:00 do 19:00, výjimkou jsou pouze naléhavé a zdravotní důvody;
- V uzavřených prostorách je zákaz shromažďování více než 30 osob a na veřejných prostranstvích je zákaz shromažďování více než 50 osob.
- Všechny veřejné instituce a soukromé subjekty jsou povinny mít u vchodů dezinfekční prostředky na ruce a rovněž obličejové masky pro zaměstnance institucí i návštěvníky;
- Všechny veřejné instituce a soukromé subjekty jsou povinny umístit aktuální opatření u vchodu do budovy (včetně značky zakazující vstup bez masky, povinnosti respektovat sociální vzdálenost atd.);
- Snížení přepravní kapacity prostředků veřejné dopravy na polovinu. Taxislužba může přepravovat pouze jednu osobu na zadním sedadle, případně až se třemi osobami na zadním sedadle, jedná-li se o rodinné příslušníky;
- Kulturní aktivity (divadla, knihovny, filharmonie, galerie, soubory, balet, kina, centra mládeže, muzea apod.) jsou částečně povoleny při využívání max. 40 % prostoru;
- Jsou povoleny veřejné prodeje vozidel a zvířat, přičemž kapacita prodejních prostor může být využita maximálně na 40 %;
- Jsou povoleny vnitřní a venkovní sportovní aktivity, přičemž ve vnitřních prostorách se aktivit může účastnit maximálně 20 osob a na vnějších sportovištích až 50 osob.

CESTOVÁNÍ
Všichni cizí státní příslušníci přijíždějící do Kosova z vysoce rizikových zemí dle aktuálního seznamu ECDC musí předložit negativní RT-PCR test ne starším než 72 hodin. Jinak podléhají povinnosti 7 denní karantény. Podmínky platí recipročně pro země se stejným požadavkem vůči Kosovu. Vzhledem k vysokému výskytu onemocnění COVID-19 v ČR (a podmínky testu pro přijíždějící z Kosova) je vyžadován negativní test i u občanů ČR. Ze zemí regionu platí reciproční povinnost testu v případě Černé Hory a Bosny a Hercegoviny.

Výjimky z požadavku testu platí zejména pro osoby, které vstupují do Kosova prostřednictvím mezinárodního letiště v Prištině za účelem tranzitu, pokud se na území Kosova nezdrží více než 3 hodiny; dále pro osoby, které vstupují na území Kosova prostřednictvím hraničních silničních přechodů za účelem tranzitu přes mezinárodní letiště v Prištině, pokud se prokážou letenkou a pokud se na území Kosova nezdrží více než 3 hodiny; pro profesionální řidiče mezinárodní dopravy při dodržení mezinárodních přepravních protokolů; pro cestující mezinárodní autobusové dopravy za podmínky, že opustí Kosovo do 5 hodin a pro zahraniční diplomaty akreditované v Kosovu včetně jejich rodin.

Otevřené hraniční přechody:
- hranice se Srbskem – Merdarë/Merdare, Jarinjë/Jarinje, Dheu i Bardhë/Bela Zemlja, Muqibab, Mutivod, Brnjak/Bërnjak
- hranice s Albánií – Vërmicë/Vermica, Qafë Prush, Qafë Morinë, Shishtavece/Sistavece, Orqushë/Orčuša, Borje
- hranice s Černou Horou – Kulla/Kulina
- hranice se Severní Makedonií - Hani i Elezit/Elez Han, Glloboqicë/Globočica, Stançiq/Stančić

3. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE