česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání

Vydávání cestovních dokladů pro občany ČR

Zastupitelský úřad v Prištině vykonává konzulární agendu (bez vízové agendy) od roku 2011. V případě specifických dotazů konktaktujte zastupitelský úřad emailem nebo telefonicky. Prosíme o domlouvání schůzek předem, pokud to bude možné.

Správní poplatky za jednotlivé úkony podléhající zpoplatnění je třeba uhradit na místě v hotovosti v EUR. Upozorňujeme, že poplatky nelze hradit v českých korunách.

Cestovní doklady

Cestovní průkaz (náhradní cestovní doklad)

Tento doklad lze vystavit českému občanovi v případě ztráty, zcizení či skončení platnosti cestovního pasu. Cestovní průkaz se vydává na dobu nezbytně nutnou, zpravidla k návratu do ČR. Pro vystavení cestovního průkazu jsou potřeba dvě fotografie formátu 35 x 45 mm.

Ověřovací agenda

Zastupitelský úřad vykonává standardní ověřovací úkony, jakými jsou např. ověření opisu listiny, ověření překladu či ověření podpisu. Vzhledem k existenci platné legislativy mezi ČR a Kosovskou republikou o uznávání dokumentů neprovádí zastupitelský úřad tzv. "vyšší ověření" (apostilní doložka).

Matriční události

Na zastupitelském úřadu lze podat žádost o zápis matriční události, k níž došlo v zahraničí (sňatek, narození, úmrtí).