česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus - aktuální opatření Vlády ČR

 Vláda ČR na svém jednání dne 25. 5. 2020 přijala kvůli šíření koronaviru následující opatření:

1) Přijat návrh zákona na protikrizový daňový balíček, který má pomoci nejvíce postiženým odvětvím. Jedná se především o snížení DPH z 15 na 10 procent v oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vlecích a vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Balíček obsahuje také snížení silniční daně na 25 procent u nákladních aut nad 3,5 tuny, zemědělcům zkracuje lhůtu pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. „zelené nafty“ a pro všechny fyzické a právnické osoby zavádí zpětné uplatnění daňové ztráty u daní z příjmu,

2) přijat návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky. Tento program s názvem Antivirus C se má za přesně daných podmínek týkat zaměstnavatelů s méně než 50 zaměstnanci a měsíců června, července a srpna,

3) od 26. května zrušena vyhrazená prodejní doba pro seniory, zrušena povinnost používat ochranný štít u holičů kadeřníků, masérů a dalších obdobných profesí a zrušení povinnosti nosit roušku v zaměstnání, pokud osoba pracuje na jednom místě nejméně 2 metry od jiné osoby,

4) Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že karanténu bude možné ukončit pouze na základě negativního výsledku v PCR testu,

5) od 1. června je možný dobrovolný návrat ke studiu pro žáky speciálních základních škol a žáků středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování. Maximálně však v počtu 15 osob,

6) od 8. června se mohou dobrovolně navrátit do škol i žáci a studenti 2. stupně základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to ke konzultacím či třídnickým hodinám. Maximálně však v počtu 15 osob,

7) odsouhlaseno zmírnění režimu na státních hranicích. Do ČR budou moci od 26. května vstoupit občané EU a cizinci s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě EU za účelem výkonu ekonomické činnosti, návštěvy osoby, se kterou mají prokazatelnou rodinnou vazbu či studia na vysoké škole. Všichni se budou muset při vstupu prokázat negativním testem na covid-19,

8) otevřeny všechny hraniční přechody s Německem a Rakouskem. Znovu otevřena jsou také letiště Brno-Tuřany, Karlovy Vary, Ostrava-Mošnov a Pardubice. Zároveň se ruší plošné kontroly na hranicích a všechny přechody bude možno opět využívat 24 hodin denně,

9) v rámci projektu tzv. Chytré karantény 2.0 bude na Ministerstvu zdravotnictví zřízen nový odbor Pohotovostní operační centrum, které bude přímo podřízeno hlavnímu hygienikovi ČR. Odbor bude mít mimo jiné za úkol provádět analýzy hrozeb s dopadem na veřejné zdraví, navrhovat jejich řešení a rozvíjet a spravovat projekt Chytrá karanténa 2.0,

10) schválen program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, který je určen pro malé a středně velké podnikatele v oblasti zemědělské prvovýroby. Ti budou moci žádat o finanční podporu v maximální výši 150 000 Kč, která však nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru. Viz příloha:

 

 

přílohy

Opatření vlády ČR 87 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 26.5.2020