česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 – aktuální podmínky cestování do Kosova a návratu do ČR

Velvyslanectví ČR v Prištině doporučuje občanům sledovat aktuální informace na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR a Ministerstva vnitra ČR.

VSTUP NA ÚZEMÍ KOSOVA

Od 3. 1. 2022 je vstup do Kosova možný jen s certifikátem o ukončeném dvoudávkovém očkování proti COVID-19. Podmínka předložit dokladu o očkování se nevztahuje na níže uvedené kategorie cestovatelů. Certifikát musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, značku a výrobce vakcíny, datum aplikace vakcíny u obou dávek, stát případně oblast očkování a/nebo vydavatele certifikátu.

Výjimky z omezení při cestování:

 • zahraniční diplomaté akreditovaní v Kosovu
 • tranzit země za předpokladu podpisu prohlášení, že cestovatel opustí Kosovo do 3 hodin
 • cizí státní příslušníci, kteří projíždějí přes Kosovo organizovanou autobusovou dopravou nebo linkou pravidelné mezinárodní dopravy, kteří podepíší prohlášení, že opustí území Kosova  do 5 hodin
 • kosovští občané, jejichž pobyt v zahraničí nepřesáhl 12 hodin
 • profesionální přepravci
 • osoby mladší 12 let
 • osoby s lékařským potvrzením o vědecky prokázaných kontraindikacích očkování proti COVID-19 na jejich zdraví. Tyto osoby však musí předložit negativní RT-PCR test na COVID-19, ne starší než 48 hodin.

Omezeně a s častými změnami funguje letecké spojení s Kosovem (Austrian, Swiss, Turkish Airlines aj.) i kosovská mezinárodní autobusová doprava (Loshi Reisen, tel. +43-699 120 256 2, +43 44 194 998), BICI-COM (www.reiseburo-bici.com, tel.+383 44 314 584).

Otevřené hraniční přechody:

 • mezinárodní letiště v Prištině
 • hranice se Srbskem – Merdarë/Merdare, Jarinjë/Jarinje, Dheu i Bardhë/Bela Zemlja, Muqibab, Mutivod, Brnjak/Bërnjak
 • hranice s Albánií – Vërmicë/Vermica, Qafë Prush, Qafë Morinë, Shishtavece/Sistavece, Orqushë/Orčuša, Borje
 • hranice s Černou Horou – Kulla/Kulina
 • hranice se Severní Makedonií - Hani i Elezit/Elez Han, Glloboqicë/Globočica, Stançiq/Stančić.

OČKOVANÉ OSOBY
Kosovo má jednu z nejvyšších úrovní proočkovanosti na západním Balkáně (cca 50 % populace), která se postupně zvyšuje. Pokračuje pravidelný přísun vakcín z programu COVAX. V Kosovu se aplikují pouze vakcíny schválené EMA. Od poloviny prosince 2021 probíhá očkování třetí posilovací dávkou. Přeočkování je aplikováno přibližně 6 měsíců po druhé dávce. Je určeno občanům starším 18 let. Občané Kosova a také osoby s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v Kosovu, kteří nepředloží při příjezdu do země certifikát o dvoudávkovém očkování, mají při vstupu do země možnost být očkováni mobilními týmy umístěnými na mezinárodním letišti v Prištině a dále na pozemních hraničních přechodech Vërmicë, Merdare, Dheu i Bardhë, Hani i Elezit.

Kromě nošení roušky a dodržování hygienických předpisů platí v Kosovu určitá omezení, která se týkají vstupu do veřejných institucí, škol, restaurací, sportovních zařízení, nákupních center apod., kde povinnost předložení certifikátu o dvoudávkovém očkování může být nahrazena RT-PCR testem ne starším než 48 hodin, v případě pouze první dávky očkováním proti COVID-19 a zároveň dříve prodělané nemoci odpovídající očkovací certifikát ne starší než 4 týdny společně s pozitivním RT-PCR testem vydaným minimálně před 21 a maximálně před 180 dny – dále viz bod PODMÍNKY NA MÍSTĚ.

TESTOVANÉ OSOBY
Kromě uvedených výjimek z omezení při cestování není povolen vstup do Kosova bez potvrzení o ukončeném dvoudávkovém očkování proti COVID-19. Negativní testy PCR testy jsou akceptovatelné pouze při návštěvě veřejných institucí, škol, restaurací, sportovních zařízení, nákupních center apod., nikoliv však při vstupu na území Kosova.

Zdravotnická zařízení v Kosovu, která testují na koronavirus (COVID-19)

NIPHK (státní zdravotnické zařízení, které testuje pouze osoby s příznaky na koronavirus)
Priština
http://niph-rks.org/epidemiologjia/

Laboratori Mjeksor I Mikrobiologjise Klinike “UBT” (soukromé zdravotnické zařízení)
Priština, Peč, Prizren, Uroševac, Gjiljan
https://www.ubt-uni.net/en/home/

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM
Kosovo nemá samostatná pravidla pro vstup osob s prodělaným covidem do země. Potvrzení o prodělaném covidu spolu s potvrzením o první dávce očkování ne starší než 4 týdny společně s pozitivním RT-PCR testem (vydaným minimálně před 21 a maximálně před 180 dny) je akceptovatelné pouze při návštěvě veřejných institucí, škol, restaurací, sportovních zařízení, nákupních center apod.

DĚTI
Děti do 12 let nemusí při vstupu do Kosova předkládat certifikát o očkování ani o testování.

PŘÍIJEZDOVÝ FORMULÁŘ
Kosovo nevyžaduje před příjezdem do země vyplnění příjezdového formuláře.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Kromě omezení vstupu na území Kosova pouze s dvoudávkovým očkováním platným od 3.1.2022 jsou stále v platnosti opatření platná od 30.11.2021.
- omezení veřejných a soukromých shromáždění (workshopy, setkání, semináře, školení, kulturní akce) do 30 osob, účastníci jsou povinni mít očkovací certifikáty, příp. doklady o bezinfekčnosti, nebo prodělané nemoci, stejně jako v případě podmínek pro vstup do země

- venkovní shromáždění a kulturní akce jsou povoleny do 70 osob, účastníci jsou povinni mít očkovací certifikáty, příp. doklady o bezinfekčnosti, nebo prodělané nemoci, stejně jako v případě podmínek pro vstup do země, pořadatel je povinen zajistit fyzický odstup 1 m

- pohřby jsou povoleny pouze za účasti blízké rodiny při dodržení fyzické vzdálenosti 1 m

- zákaz činnosti nočních klubů, pořádání festivalů, koncertů, exkurzí, poutí, svateb, zásnub, rodinných a společenských večírků

- gastronomické služby mohou provozovat činnost od 5:00 do 23:00 hodin, hudba do 21:30

- dovoz jídla je povolen i po 23:00 hod., zákazníci a pracovníci gastronomie musí mít očkovací certifikáty, příp. doklady o bezinfekčnosti, nebo prodělané nemoci, stejně jako v případě podmínek pro vstup do země, vnitřní prostory provozoven lze využit do 50 % kapacity, venkovní prostory až do 70 % plochy

- v prostorách, kde je povoleno podávání jídel a nápojů, musí zákazníci po celou dobu sedět, roušku je nutné nosit při vstupu nebo odchodu z areálu, při placení a cestě na/z toalety, vzdálenost mezi zákazníky u různých stolů musí být minimálně 1 m; v uzavřených prostorách jsou u stolu povoleny maximálně 4 osoby, v  případě, že jsou stoly větší než 2 metry je limit 5 osob na 10 m2, u stolů vně provozovny je povoleno až 6 osob

- zákazníci a zaměstnanci obchodních center musí mít očkovací certifikáty, příp. doklady o bezinfekčnosti, stejně jako v případě podmínek pro vstup do země

- knihovny, muzea, kina, divadla, koncerty, kulturní střediska mohou pracovat s využitím 50 % prostor, je nutné používat roušku a dodržovat fyzickou vzdálenost min. 1 metr

- vyučovací proces v předškolních i školních zařízeních pokračuje
- počet účastníků sportovních/rekreačních akcí určují sportovní svazy při dodržení ochranných opatření, ve vnitřních prostorách je povolena přítomnost diváků do 10 % kapacity a distanční vzdálenosti 1 metr, při venkovních aktivitách je povolena přítomnost diváků do 30 % kapacity sportovního zařízení a distanční vzdálenosti 1 metru, diváci musí mít očkovací certifikáty, příp. doklady o bezinfekčnosti, nebo prodělané nemoci, stejně jako v případě podmínek pro vstup do země.
- provozovatelé osobní silniční dopravy mohou pracovat s využitím 50 % její kapacity, personál a cestující musí mít po celou dobu roušku, taxi mohou přepravovat max. 2 zákazníky.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM
Při příznacích na onemocnění COVID19 zůstaňte v ubytovacím zařízení a volejte níže uvedené veřejné zdravotnické zařízení:
University Clinical Center Kosovo - tel. 038 200 80 800, 038 500 600.

TRANZIT
- na průjezd Kosovem se vztahuje výjimka z povinnosti dvoudávkového očkování proti onemocněni COVID19 v následujících případech:
- za předpokladu, že cestovatel podepíše prohlášení, že opustí Kosovo do 3 hodin – při nedodržení časového limitu je účtována pokuta;
- cizí státní příslušníci, kteří projíždějí Kosovem organizovanou autobusovou dopravou nebo linkou pravidelné mezinárodní dopravy, kteří podepíší prohlášení, že opustí území Kosova  do 5 hodin - při nedodržení časového limitu je účtována pokuta.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Pro případné využití uvádíme telefonní spojení na soukromá zdravotnická zařízení, kde je možné požádat telefonicky o konzultaci, test na COVID apod. 

Medical and Laboratory Services SHPK: 048 111 000 or  038 600 188
Prolab: 049 789 410
Olive Lab: 038 720 055, 049 520 056
UBT – Laboratory I Microbiology e Clinic: 046 500 777, 046 500 888
Avicena: 049 825 555


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR
 

Přehled podmínek návratu do České republiky.