česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Opatření Vlády ČR - nouzový stav v ČR k 13.3.2020

Vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ nouzový stav .

Opatření Vlády ČR - nouzový stav v ČR k 13.3.2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav vláda:

Nařizuje s účinností ode dne 13. března 2020 od 12:00 hod. všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému lékaři, který rozhodne o karanténě v délce 14 dnů;

Informace jsou k dispozici na koronavirus.mzvr.cz.

 

Nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin

1. zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

2. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka;

Podrobné informace na https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Podrobné informace o výjimkách z aplikace opatření jsou na https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx.

Vzhledem k častým dotazům ZÚ potvrzujeme, že ve výše uvedených výjimkách je zahrnuto:

Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení se nevztahuje na:

  • členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků;

  • držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou

     

    Zákaz vstupu do rizikových oblastí uvedený v bodu I. 5. usnesení se nevztahuje na:

  • na diplomatické pracovníky, administrativní pracovníky, konzulární úředníky a technické pracovníky, včetně jejich členů rodiny podle § 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a změně některých zákonů;

  • členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků;

  • držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou;