česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV CR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu na území České republiky

Od 3. 12. 2020 je v účinnosti nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje vstup osob na území České republiky. Epidemiologická opatření a omezení se vztahují jak na české občany vracejí se zpět do ČR, tak i na všechny cizince. 

Podmínky cestování do ČR jsou stanoveny Ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví s účinností od 3.12.2020, a to  následovně:

 1. Zelená - cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) mohou přijet do ČR bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.
 2. Oranžová - vztahuje se pouze na cizince cestující do ČR, čeští cestující z těchto zemí mohou do ČR přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář. Příjezdový formulář a negativní PCR test budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR předložit cizinci, kteří do ČR přijíždějí za prací či studiem, s výjimkou pendlerů.
 3. Červená a barevně neoznačené země (země rizikové) - cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) z pobytu, který přesáhl 24 hodin, musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a po příjezdu do ČR absolvovat PCR test nebo karanténu. Při návratu českých občanů z těchto zemí platí povinnost před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, předložit oznámení hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Výsledek testu je pak nutné oznámit dané hygienické stanici. Povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 lze splnit také předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě EU a není starší než 72 hodin. Výsledek testu se v takovém případě předkládá bezprostředně po vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici. Do doby předložení negativních výsledků RT-PCR testu hygienické stanici platí pro cestující omezení volného pohybu na cesty nezbytně nutné (tj. do zaměstnání, na nákup nejnutnějších potravin apod.).

  Výše uvedené neplatí :
  a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
  b) pro občany Evropské unie, včetně občanů České republiky, a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin,
  c) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní,
  d) pro osoby mladší 5 let,
  e) pro občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v České republice a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou republikou, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech uvedených v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,
  f) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu.

Od 3. 12. 2020 dochází ke zrušení omezení vstupu cizinců ze zemí EU a třetích zemí uvedených na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVIS-19 i za účelem turistiky nebo návštěv přátel. V tuto chvíli je tedy možné, aby do ČR začali cestovat cizinci ze zemí EU a třetích zemí uvedených na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVIS-19 i za účelem turistiky nebo návštěv přátel.