česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povinnost cestujících do ČR vyplnit před vstupem příjezdový online formulář

Cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19, mají povinnost před vstupem do ČR vyplnit pro hygienickou stanici online formulář, který je k dispozici na následující webové stránce: www.prijezdovyformular.cz

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 je pro související činnost orgánů ochrany veřejného zdraví v zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví nezbytné vyplnit níže uvedené údaje. Vyplněním umožníte orgánům ochrany veřejného zdraví kontaktovat vás v těch případech, kdy bude zjištěno, že jste mohl(a) být během cesty nakažen(a) jinou osobou nebo vy sám(a) jste mohl(a) být zdrojem nákazy pro ostatní cestující. Vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem výkonu veřejné moci v oblasti ochrany veřejného zdraví. Zpracování vašich osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který byl vydán v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Společnými správci osobních údajů jsou Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice. Kontaktní adresa správce: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Tereza Pavlíčková, e-mail: oia@mzcr.cz.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je § 79 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná na základě § 80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb. za výše uvedeným účelem.
Od Ministerstva zdravotnictví můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy informace o tom, s jakými Vašimi konkrétními osobními údaji pracujeme a jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Pokud byste se domnívali, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z příslušného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tedy 2. měsíců.
Děkujeme za pomoc při zajišťování ochrany vašeho zdraví. Vyplní každá dospělá osoba za sebe a za členy rodiny mladší 18 let cestující společně.

přílohy

Passenger Locator Form 224 KB PDF (Acrobat dokument) 24.9.2020