česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povinnost oznámení repatriace Velvyslanectví České republiky v Prištině

Vláda uložila s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu povinnost všem osobám, které se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace, tj. odjezdu zpět do ČR, zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí.

Oznamovací povinnost je vůči ZÚ příslušném pro stát, kde osoba nastupuje na cestu zpět do ČR, nikoli v zemi tranzitní, a týká se repatriací, tj. odjezdů do ČR po dobu trvání karanténních opatření v souvislosti s cestováním ze zahraničí.

Pokud odjíždíte z Kosova, zasílejte prosím oznámení ve formátu:

- PŘÍJMENÍ, JMÉNO, DATUM NAROZENÍ;

- MÍSTO (HRANIČNÍ PŘECHOD), DATUM A PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PŘEKROČENÍ STÁTNÍ HRANICE, RESP. PŘÍLETU;

- DOPRAVA Z HRANIČNÍHO PŘECHODU ČR/Z LETIŠTĚ/Z VÝSTUPNÍ ZASTÁVKY AUTOBUSU v ČR: zda-li má občan zajištěnu individuální dopravu (viz dále);

- POŽADAVEK ODVOZU Z HRANIČNÍHO PŘECHODU ČR/Z LETIŠTĚ/Z VÝSTUPNÍ ZASTÁVKY AUTOBUSU v ČR: pokud nemá zajištěnu dopravu do místa karantény, zda-li ji požaduje;

- ADRESA BĚHEM KARANTÉNY: u všech evakuovaných je potřeba uvést přesnou adresu, kde budou trávit povinnou dvoutýdenní karanténu

na adresu zastupitelského úřadu Priština  -  pristina@embassy.mzv.cz,  popřípadě                                      na telefon  00383 / 38 - 246676

 

Zároveň byl stanoven zákaz, aby k cestě z cílového místa repatriace do místa bydliště využívaly repatriované osoby hromadnou dopravu a taxislužbu. Pokud někdo nemá k dispozici možnost individuální dopravy (tj. auto na letišti nebo odvoz prostřednictvím příbuzných), lze v oznámení zaslaném zastupitelskému úřadu požádat o odvoz zajišťovaný zdarma Policií ČR. V případě odvozu zajištěném rodinným příslušníkem nemusí rodinný příslušník, který repatriovanou osobu přepravuje, sám do karantény, pokud všechny osoby v autě budou mít ochranné prostředky na obličeji (roušku apod.).