česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Říjnové volby do Senátu Parlamentu ČR

V pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020 proběhnou v České republice volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR.

Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému. Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí jedna třetina senátorů. Říjnové volby se uskuteční ve 27 volebních obvodech, v nichž uplyne volební období senátorů, kteří byli zvoleni v roce 2014. 

Volby se uskuteční ve volebních obvodech č. 3  Cheb, č. 6 Louny, č.  9 Plzeň-město, č. 12 Strakonice, č. 15 Pelhřimov, č. 18 Příbram, č. 21 Praha 5, č. 24 Praha 9, č. 27 Praha 1, č. 30 Kladno, č. 33 Děčín, č. 36 Česká Lípa, č. 39 Trutnov, č. 42 Kolín, č. 45 Hradec Králové, č. 48 Rychnov nad Kněžnou, č. 51 Žďár nad Sázavou, č. 54 Znojmo, č. 57 Vyškov, č. 60 Brno-město, č. 63 Přerov, č. 66 Olomouc, č. 69 Frýdek-Místek, č. 72 Ostrava-město, č. 75 Karviná, č. 78 Zlín, č. 81 Uherské Hradiště.

Druhé kolo voleb do třetiny Senátu by se konalo v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném obvodu nadpoloviční většinu hlasů. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020.

Hlasování do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území České republiky.

 

Při volbách do Senátu se na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nehlasuje.

 

Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

 

Zvláštní seznamy voličů pro voliče, kteří mají bydliště mimo území České republiky a kteří požádali o zápis do tohoto seznamu, uzavírají zastupitelské úřady v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 volebního zákona 30 dnů přede dnem voleb, tj. 2. září 2020.

 

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

 

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 25. září 2020) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 30. září 2020 do 16 hod).

 

 

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu.

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Ve stejném termínu proběhnou v ČR i volby do zastupitelstev krajů.

Hlasování při volbách do zastupitelstev krajů probíhá pouze na území České republiky. Zastupitelské úřady neplní při těchto volbách žádné úkoly.

Voliči, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem nemohou v těchto volbách hlasovat, a to ani na voličský průkaz. Do zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště. Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území ČR, tedy nesplňuje podmínky práva volit do zmíněných zastupitelstev.

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na níže uvedené webové stránce Ministerstva vnitra ČR:

 

http://www.mvcr/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx