česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Jan Moucha
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sčítání lidu 2021

Každý občan, který má k půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 trvalý nebo  přechodný pobyt nad 90 dnů v České republice, má povinnost se zaregistrovat ("sečíst se"). Nezáleží na tom, ve které zemí osoba žije, ani jaké má občanství.

Občané žijící v zahraničí mohou využít bezkontaktní sčítání prostřednictvím internetu od 27. 3. do 9. 4. 2021 na tomto webu nebo pomocí mobilní aplikace. Zaregistrovat je možné nejen jednotlivce, ale též celou rodinu.

Občan, který se nezaregistruje online, musí od 17. 4 do 11. 5. 2021 vyplnit listinný sčítací formulář a odevzdat jej v České republice. V zahraničí bude možná pouze elektronická registrace - vyplnění elektronického formuláře.

Občanů, kteří žijí v zahraničí a mají ukončený pobyt na území České republiky, se sčítání netýká.

Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude zaregistrován v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona uložit pokutu do výše 10 000 Kč (§ 24 odst. 8 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021). Cílem však není nikoho penalizovat. Zaregistrujte se a pomozte získat cenné informace pro další rozvoj naší země.

Přehled možností, jakým způsobem se mohou sečíst občané ČR, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí a stále mají trvalý pobyt v ČR.

  • V cizině je dostupný pouze elektronický sčítací formulář, a to na www.scitani.cz. Možnost sečíst se online byla prodloužena do 11. 5. 2021. Distribuce a sběr listinných formulářů v zahraničí probíhat nebudou.

  • K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře lze použít elektronickou identitu včetně tzv. bankovní identity (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby.

  • Pokud respondent nevyužije elektronickou identitu, ani datovou schránku, může se podle § 2 odst. 2 prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání (vyhláška č. 490/2020 Sb.) ověřit “zadáním údajů o datu narození, čísle a druhu elektronicky čitelného identifikačního dokladu vedeného v základním registru obyvatel“. Lze tedy použít občanský průkaz nebo "běžný" cestovní pas.

  • Lze použít pouze platný občanský průkaz nebo cestovní pas vydaný v České republice.

  • Nově je možné využít i platné české, resp. československé občanské průkazy, které nemají elektronicky čitelné údaje. Jedná se zejména o staré občanské průkazy v podobě tzv. knížek. Při přihlašování je nutné uvést pouze jejich samotné číslo, nikoliv označení série. Například je-li průkaz označen: čís. 457683, série BA-51, uvede se pouze 457683. Začíná-li číslo průkazu nulami, uvede se včetně těchto nul (například 000386).

  • Diplomatické pasy Ministerstvo vnitra v základním registru obyvatel nevede, proto je nelze pro ověření respondenta použít.

  • Pokud občan nemůže využít výše uvedené možnosti a bydlí v domácnosti s někým, kdo se může jedním z výše uvedených způsobů přihlásit, může tato osoba založit elektronický formulář a přidat ostatní členy domácnosti do společného formuláře pomocí rodného čísla (k tomuto není osobní doklad potřebný).

  • Pokud není možné využít ani jednu z uvedených možností, je nutné zajistit vyplnění listinného formuláře, ve kterém lze uvést rodné číslo, nebo ve výjimečných případech i číslo neplatného osobního dokladu. Listinný formulář lze získat pouze v ČR, a to od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Pokud se občan do ČR nedostane, může požádat příbuzného nebo jinou blízkou osobu, která za něj formulář v Česku vyzvedne, vyplní a odevzdá.

Podrobnější informace je v níže uvedené příloze.

Scitani lidu 2021 (PDF, 513 KB)