česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání

Volby

Velvyslanec EU v Kosovu Tomáš Szunyog odvolil na Velvyslanectví ČR v Prištině již 8. října 2021

thumb

Svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na Velvyslanectví ČR v Prištině odevzdal již v první volební den rovněž velvyslanec EU v Kosovu Tomáš Szunyog. více ►

První den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Prištině

thumb

První den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Prištině Od roku 2002 mohou občané České republiky volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na zastupitelských úřadech v zahraničí. více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na Velvyslanectví ČR v Prištině dne 8. a 9. října 2021

thumb

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021. Mimo území České republiky… více ►

Ze zahraničí se volí kandidáti v Ústeckém kraji

thumb

Dne 7. ledna 2021 Státní volební komise na svém 176. jednání určila losem Ústecký kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí pro Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR konané ve dnech 8.-9. října 2021. Níže… více ►

Volby do PS Parlamentu ČR v zahraničí – Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být doručena nebo předána na zastupitelský úřad ČR v zahraničí do 29. srpna 2021

thumb

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). Žádost o… více ►

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). více ►

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. více ►

Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na dny 8. a 9. října 2021. V Kosovské republice se volby budou konat na Velvyslanectví ČR v Prištině. Letošní volby se budou konat pouze klasickým prezenčním způsobem.… více ►

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného na ZÚ Priština