česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání

Aktuální rozvojové projekty

V současné době v Kosovu probíhají tyto rozvojové projekty:

Velké projekty

Podpora integrace zrakově postižených do společnosti (2011-2012), celkem 5.300.000,- Kč: vybavení 9 resource center Kosovské asociace nevidomých IT technologiemi, zvýšená kapacity školitelů v resource centrech a vyškolení zrakově postižených osob ve využívání IT, také studijní cesta do ČR, vypracování strategie začleňování zrakově postižených na trh práce na základě výzkumu trhu práce.

Podpora školy pro zrakově postižené v Peji (2012-2013), celkem 1.400.000,- Kč: rozvoj Školy a vzdělávacího centra pro zrakově postižené v Peji prostřednictvím školení pedagogů ve výuce hudby a vybavení školy potřebným zařízením,  studijní cesta pedagogů a  personálu školy do Školy Jaroslava Ježka – Školy pro zrakově postižené,  semináře o významu a principech inkluzívního vzdělávání v Kosovu.

Inkluzivní vzdělávání v Kosovu (2011-2013), celkem 13.000.000,- Kč: inkluze dětí ze znevýhodněných skupin (především romských, aškétských a egyptských) do vzdělávacího systému v Kosovu, provoz vzdělávacího centra v lokalitách Fushe Kosova a Istog, zapojení mediátorů mezi komunitami, školami a místní správou, lobbying za implementaci Strategie pro integraci romských, aškétských a egyptských komunit v Kosovu 2007-2017 na místní úrovni.

Výstavba čistírny odpadních vod v obci Harilaçi (2011-2013), celkem 9.432.551,- Kč: výstavba čistírny odpadních vod pro obec Harilaçi, která se nachází cca 10 km od hlavního města Prištiny, vyškolení personálu na obsluhu čistírny a provedení osvětové kampaně, zdůrazňující environmentální význam čištění odpadních vod. 

Malé lokální projekty

Kurz fotografování a designového fotografování pro mladé Kosovany s Downovým syndromem, 10.911 EUR: základní výcvik ve fotografování a zpracování fotografií s cílem lepšího uplatnění na pracovním trhu v Kosovu.

Studijní cesta nevidomých múzicky nadaných dění a jejich profesorů do Deylovy konzervatoře v Praze, 9.849 EUR: rozšíření znalosti nevidomých kosovských studentů i profesorů o možnostech odborného (hudebního) vzdělávání nevidomých a slabozrakých, projekt rovněž položil základy širší spolupráce Deylova ústavu, Asociace nevidomých a slabozrakých v Kosovu a školy pro nevidomé v Peji.

Evropská letní hudební akademie, 500 000.- Kč: podpora vzdělávání studentů středních a vysokých hudebních škol z Kosova i dalších zemí regionu prostřednictvím mistrovských kurzů, vedených pedagogy ze zemí EU.

Ženy jako pilíř moderní společnosti, 27.955 EUR: podpora vzdělávání žen v severním Kosovu s cílem jejich lepšího uplatnění na trhu práce a prosazování jejich práv ve společnosti.

V rámci transformační spolupráce probíhá projekt na zatraktivnění kosovských municipalit pro zahraniční investory.