česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání

Finanční nástroje vnější spolupráce EU - IPA

Nástroj předvstupní pomoci (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA)

IPA je finančním nástrojem politiky pro rozšíření, který pomáhá kandidátským zemím Chorvatsku, Turecku, Makedonii, Černé Hoře a Islandu a potenciálním kandidátům Albánii, Bosně a Hercegovině, Kosovu a Srbsku ve snaze splnit kritéria členství v EU a harmonizovat standardy a politiky. Dále podporuje jejich socio-ekonomický rozvoj a připravuje jejich hospodářství na konkurenční tlak otevřeného trhu.  V neposlední řadě IPA připravuje budoucí členské země na čerpání EU fondů. Nástroj se skládá z pěti komponent, z nichž 3.-5. jsou určeny pouze pro kandidátské země.

  1. Transformační pomoc a budování institucí
  2. Přeshraniční spolupráce
  3. Regionální rozvoj
  4. Rozvoj lidských zdrojů
  5. Rozvoj venkova

Ve finanční perspěktivě 2007- 13 je pro IPA určeno 11,5 mld. €. Pro léta 2011-13 je v IPA fondech celkem 5,54 mld. €, z toho na Kosovo připadá 203,6 mil. eur.

 

Účast v projektech IPA může být dobrou příležitostí pro české podnikatelské subjekty i nevládní organizace. Přehled vyhlášených projektů naleznete v příslušné sekci webových stránek Evropské komise. Základní informace o fungování IPA a procesu výběrových řízení poskytne také web MZV.