česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání

Kosovo - projektová priorita české zahraniční rozvojové spolupráce

Kosovo patří mezi tzv. projektové priority české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Hlavní důraz je z hlediska rozvojové pomoci kladen na podporu znevýhodněných a zranitelných skupin obyvatelstva a podpoře vzdělávání. Projekty, jež ZÚ Priština realizuje v Kosovu, se v zásadě dělí do čtyř skupin:

1.      Tzv. malé lokální projekty české zahraniční rozvojové spolupráce (MLP) – projekty realizované přímo pod dozorem ZÚ Priština  a implementované lokálními partnery.

2.      Projekty bilaterální ZRS ("velké") – projekty, které  ZÚ Priština pomáhá identifikovat a monitoruje, ale na něž se výběrová řízení vypisují v České republice prostřednictvím České rozvojové agentury (ČRA).

3.      Projekty multilaterální ZRS – projekty z těchto peněz většinou realizují mezinárodní organizace, konkrétně v případě Kosova to byly Světová banka, OBSE, UNDP a ICO. ZÚ Priština se podílí na identifikaci a monitoringu těchto projektů.

4.      Projekty TRANSITION – transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí, zaměřená především na předávání zkušeností z socioekonomické transformace ČR, podporu občanské společnosti aj. Projekty jsou realizovány českými nevládními organizacemi.