česky  shqip  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Embassy of the Czech Republic in Pristina
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekt ČRA Badovac - předání čistírny odpadních vod

Dne 17. července 2018 byla slavnostně předána čistírna odpadních vod u jezera Badovac kosovskému uživateli - Regionální vodohospodářské společnosti v Prištině. Předáním nové biologické čistírny byl završen projekt financovaný Českou republikou v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, na jehož realizaci se podílely české firmy Ircon, s.r.o. a TopolWater, s.r.o. společně s kosovskou firmou Project Plus. Více jak roční zkušební provoz prokázal vysokou účinnost čistícího procesu, vyčištěná voda vypouštěná do jezera splňuje všechny požadované parametry. Slavnostní inaugurace čistírny se zúčastnil ministr pro ekonomický rozvoj Valdrin Lluka, vedoucí zastupitelského úřadu Ivo Šilhavý, ředitel regionální vodohospodářské společnosti v Prištině Ilir Abdullahu, ředitel České rozvojové agentury Pavel Frelich, zástupce starosty Prištiny Selim Pacolli a dalších téměř 50 hostů kosovské stání správy, municipality Prištiny a Gračanice a novinářů.

Základní kámen k čistírně odpadních vod byl položen v dubnu 2015. Projekt v hodnotě cca 700 tis. EUR byl financován Českou rozvojovou agenturou z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce. Cílem projektu bylo zajistit čištění odpadních vod z obce Mramor a dalších přilehlých osad, které byly dosud vypouštěny do přítoku jezera. Čištění odpadních vod výrazně zlepší kvalitu vody v jezeře Badovac, které slouží jako zdroj pitné vody pro Prištinu a Gračanicu.

Součástí projektu byla i osvětová kampaň ve třech základních školách spádového údolí s obcemi Mramor, Sutjeska a Bursia v roce 2017. Během ní se žáci seznámili se základními principy ochrany životního prostředí. Součástí akce byla rovněž distribuce informačních materiálů obyvatelům uvedených obcí a také úklid břehu jezera Badovac.

Ministr pro ekonomický rozvoj Valdrin Lluka na slavnostním předání čistírny uvedl, že otázka čištění odpadních vod je pro současnou vládu Kosova prioritou. V Kosovu se dosud čistí pouze 2 % odpadních vod a ministr věří, že projekt čistírny odpadních vod u jezera Badovac financovaný Českou republikou se stane průkopníkem větších podobných projektů.

Z úvodního projevu vedoucího zastupitelského úřadu Ivo Šilhavého kosovská média citovala zejména slova o tom, že se jedná o důležitý projekt pro obyvatele Kosova nejen v oblasti životního prostředí a zkvalitnění pitné vody, ale i ohledně další úspěšné spolupráce mezi českými a kosovskými podnikateli. Při inauguraci čistírny odpadních vod byl přítomen rovněž ředitel České rozvojové agentury Pavel Frelich, který mj. vyjádřil uspokojení z české pomoci, která přináší významný užitek občanům Prištiny a Gračanice.

Zástupce starosty Prištiny Selim Pacolli ocenil podporu České republiky prostřednictvím obdobných projektů a poděkoval za podporu Velvyslanectví ČR v Prištině při realizaci projektu. Ředitel regionální vodohospodářské společnosti v Prištině Ilir Abdullahu prohlásil, že tato čistírna je velice významným projektem, neboť je ukázkou účinné technologie biologického čištění a věří, že Kosovo bude mít více podobných zařízení, aby vodohospodářské společnosti byly schopny nabídnout občanům kvalitní vodu.

Televizní společnosti RTK 1 a RTK 3 vysílaly zprávy o inauguraci čistírny odpadních vod Badovac ve svých hlavních zpravodajských blocích. Informace o předání čistírny Regionální vodohospodářské společnosti v Prištině byly zveřejněny rovněž na webové stránce RTKlive.com a dalších kosovských serverech.

 

Galerie


Handover of Badovac Lake Project