česky  shqip  english 

Advanced search
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Qeveria e Republikës së Çekisë ndaloi pranimin e kërkesave për viza

Në harmoni me shpalljen e gjendjes së emergjencës në Republikën e Çekisë (neni 5 dhe 6 i Kushtetutës Act No. 110/1998, për Sigurinë në Republikën e Çekisë), Qeveria e Republikës së Çekisë miratoi një rezolutë për masat e krizës. Duke filluar nga 14 mars 2020 të gjitha ambasadat e Republikës së Çekisë, përfshirë qendrat për viza duhet të:

• Të mos pranojnë kërkesa për viza Schengen, viza për qëndrim të gjatë, leje për qëndrim të gjatë;

• Të ndalojnë zhvillimet në rastet e konkurrimit për viza Schengen, për të cilat nuk është vendosur ende, paratë e paguara për viza nuk kthehen;

• Ndal pranimin e kërkesave për rivlerësimin e shkaqeve të refuzimit të vizave;

• Kjo masë u përket edhe konkurruesve që janë anëtarë të familjeve të qytetarëve të BE-së;

• Kërkesat për viza afat gjata apo të qëndrimit afat gjatë tashmë janë dërguar në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së Çekisë.