česky  shqip  english 

Advanced search
Article notification Print Decrease font size Increase font size

POROSITË KRYESORE TË V4-shit NGA SAMITI I JASHTËZAKONSHËM PËR MIGRIMIN

Qëllimi kryesor i Samitit të kryeministrave të V4 ishte i dyfisht: Së pari, për të deklaruar se vendet e V4 luajnë rol aktiv në zgjidhjet e BE-së në sfidat e migrimit dhe se ata janë të gatshëm të ngristin angazhimet e tyre kur kjo të nevojitet, në bazë dy-palëshe apo në baza të BE-së; Së dyti, të prezantojnë parimet e përbashkëta koherente të V4-shit si inpute të debatit në qasjen efektive të Be-së. 
 

Kryeministrat e vendeve të V4-shit shprehën brengën e tyre të thellë për humbjen e jetëve  në kontekst të gjendjes së tashme të migrimit.

Vendet V4 shprehën gatishmërinë e tyre të përforcojnë angazhimet e tyre dhe ndihmën kur të nevojitet dhe të kontribuojnë edhe më tej në veprimet e përbashkëta të BE-së, që do të thotë:

 • Të shtimit të ndihmës me përqëdrim të veçantë në vendet e transitit dhe të origjinës;
 • Ofrimin e ekspertëve dhe pajisjen teknike për mbrojtjen e kufirit, procedurat e azilit dhe veprimet tjera relevante mbështetëse, përfshirë qeverisjen e migrimit të Ballkanit Perëndimor;
 • Hulumtimin e mundësive të ngritjes së mëtejme të zhvillimit të ndihmës dypalëshe për vendet e origjinës dhe të transitit për vitet 2016/2017;
 • Ngritjen e ndihmës financiare, teknike dhe pjesëmarrjen e ekspertëve në misionin e BE-së PPMS (EU CSDP)  kundër trafikantëve dhe rrjeteve kontrabanduese;
 • Intensifikimin e ndjekjes penale dhe luftën kundër trafikuesve dhe kontrabanduesve në nivel kombëtar si dhe intensifikimin e bashkëpunimit të policisë dhe inteligjencës;
 • Vazhdimin e mbështjetjes së koalicionit ndërkombëtar në luftimin e Da’esh në Irak dhe Siri duke dhënë mjete të ndryshme të kontributeve (politike, ushtarake dhe humanitare) në përpjekjet e koalicionit dhe në stabilizimin e Irakut si forma të prekshme të prekjes së rrënjëve të shkaqeve të fluksit të migrimit.   

Kryeministrat e V4-shit ripohuan se ata do të vazhdojnë të përmbushin detyrimet e tyre, përfshirë edhe përgjegjësinë për të mbrojtë BE-në dhe kufijtë e jashtëm të Zonës Schengen. Funksionimi i mirë i kufirit të jashtëm dhe qeverisja e mirë e tij është një parakusht kyç për një përgjigje të përbashkët të suksesshme të BE-së ndaj sfidave të migrimit. Kryeministrat e V4-shit po ashtu theksuan se ata konsiderojnë se dialogu i hapur dhe i drejtë është metoda e vetme e mundshme për të gjetë zgjidhje të përbashkët të BE-së.  Veprimet e njëanshme ose akuzat e ndërsjella vetëm komplikojnë edhe më tej situatën e tashme. Kryeministrat e V4-shit theksuan qartazi se ata do të përkrahin dialogun e hapur dhe zgjidhjet e tashme të zbatueshme. Objektivi i tyre i përbashkët është të parandalojnë një situatë kur migrimi do të ndajë BE-në dhe dërgon tek keqkuptimi. Në këtë frymë vendet e V4-sht janë të gatshme të shpjegojnë qartazi pozitën e tyre dhe përparësitë me qëllim të arritjes së kompromisit të domosdoshëm. 

Elementet kyçe të qasjes së përbashkët të BE-së në muajt e ardhshëm në veçanti duhet të përfshijnë:

 • Zbatimin e shpejtë dhe të plotë të konkluzioneve të Këshillit të Evropës;
 • Përqëndrimin e duhur në dimenzionet tjera të sfidave të migrimit (rrugët e migrimit në Ballkanin Perëndor dhe ato të Lindjes);
 • Kontrolli dhe mbrojtja efikase e kufinjëve të jashtëm të BE-së;
 • Përmbushja e detyrimeve ligjore nga të gjitha vendet anëtare përgjegjësitë e institucioneve zbatuese të BE-së të acquis për azilin e tashmë, me përqëndrim të veçantë në rregulloren e Dablinit, sistemit funksional të regjistrimit dhe politikës efektive të kthimit, përfshirë hartimin e listës së përbashkët të vende të treta të sigurta; 
 • Ruajtja e natyrës vullnetare e masave të solidaritetit të BE-së të cilat secili vend anëtarë mund t’i ndërtojë sipas përvojës vetanake, të praktikave më të mira dhe të burimeve që kanë në dispozicion; çdo propozim që qon në prezantimin e kuotës mandatore dhe të përhershme për masat solidare do të jetë e papranueshme;
 • Realizimi i shpjet i pikave të nxehta; vendosjen e pikave të nxehta të mëtejshme si strukturat në vendet transit, më të prekuara, jashtë BE-së bashkë me ato të Ballkanit Perëndimor;
 • Përforcimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe trafikimit;
 • Intensifikimin e bashkëpunimit me bashkësinë ndërkombëtare në çështjet e migrimit të parregulltë;
 • Më shumë kontribut aktiv në zgjidhjen e situatës në Libi, Siri dhe Lindje të  Mesme;
 • Zgjidhja afat gjate e situatës – intensifikimin e bashkëpunimit të vendeve të origjinës dhe transitit, përfshirë zhvillimin e ndihmës së orientuar mirë dhe me rezultat;
 • Marrëveshjet e ripranimit me vendet kyçe.

 

Attachments

EXTRAORDINARY V4 SUMMIT ON MIGRATION 127 KB PDF (Adobe Acrobat document) 2015-09-14