česky  shqip  english 

Advanced search
na_celou_sirku
Photo: © Ivo Šilhavý
Article notification Print Decrease font size Increase font size

EULEX – i për privatizimin me „Jurisprudence Digest“

Më 31 maj 2016, brenda kornizës së projektit të Misionit të EULEX-it anëtarët e panelit të apelit të Dhomës Speciale të Gjykatës Supreme për Agjencinë e Privatizimit, të udhëhequr nga gjyqtari çek Onrej Pridal, botoi publikimin „Jurisprudence Digest“. Ky publikim përmban vendimet më të rëndësishme të Dhomës Speciale që funksionon në përbërje të Gjykatës Supreme që nga qershori 2003. Projekti është unikat bazuar në faktin e bashkëpunimit të suksesshëm në mes të Kosovës dhe të gjyqtarëve të EULEX-it që mundësoi krijimin e bazës së të dhënave të rasteve konkrete, vendimeve dhe qëndrimeve, që rrit parashikimin e vendimeve të ardhshme gjyqësore.