عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

Informace k vydání osvědčení o státním občanství

Osvědčení o státním občanství ČR je listinou, kterou se prokazuje státní občanství České republiky (např. za účelem vystavení cestovního pasu, když nemáte platný původní cestovní pas, ani občanský průkaz). Žádost o vydání osvědčení se podává u krajského úřadu podle místa trvalého pobytu (pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává na Úřadu městské části Praha 1). Žádost lze rovněž podat osobně na našem velvyslanectví (doporučujeme telefonické objednání), které ji následně postoupí příslušnému úřadu v ČR.

K podání žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR je třeba vyplnit příslušný dotazník (poskytne úřad) a předložit:

  • doklad totožnosti;
  • matriční doklady - rodný list, oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství), doklad o vzniku partnerství (pokud žadatel vstoupil do partnerství), popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera;
  • rodné listy rodičů, jejich oddací list (pokud uzavřeli manželství), popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy (pokud zemřeli), má-li žadatel tyto doklady k dispozici;
  • dříve vydané doklady o státním občanství žadatele a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li žadatel tyto doklady k dispozici;
  • doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem ČR;
  • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství;
  • uhrazení správního poplatku v hotovosti v MAD - přesnou výši poplatků dle aktuálního kurzu Vám rádi sdělíme na požádání.