عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Informace k vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost českého občana, pokud plánuje uzavřít manželství v zahraničí. Tento dokument je obvykle vyžadován orgány cizího státu jako doklad pro uzavření manželství. O vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žádá osobně na matričním úřadu podle místa trvalého pobytu. Žádost můžete rovněž podat osobně na našem velvyslanectví (doporučujeme telefonické objednání), které ji následně postoupí příslušnému matričnímu úřadu v ČR.

K podání žádosti o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je třeba předložit:

  • občanský průkaz/cestovní pas,
  • rodný list,
  • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu (není třeba předkládat, prokážete-li tyto skutečnosti občanským průkazem),
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (není třeba předkládat, prokážete-li tyto skutečnosti občanským průkazem),
  • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, jste-li rozveden, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zániku registrovaného partnerství
  • úmrtní list zemřelého manžela / partnera, jste-li ovdovělý
  • uhrazení správního poplatku v hotovosti v MAD dle aktuálního kurzu - přesnou výši poplatků dle aktuálního kurzu Vám rádi sdělíme na požádání.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.