عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého rodného listu

Informace pro postup, kdy se vaše dítě narodilo v zahraničí a přejete si požádat o jeho český rodný list prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Rabatu.

V případě, že se Vaše dítě narodilo v Maroku, žádost o vystavení jeho prvního českého rodného listu podáváte společně se žádostí o vystavení jeho osvědčení o státním občanství České republiky. Oba tyto dokumenty jsou nezbytné pro to, aby dítě mohlo dostat český cestovní pas.

Žádost můžete podat na Zvláštní matrice v Brně či osobně na našem velvyslanectví (doporučujeme telefonické objednání), které ji následně postoupí příslušným úřadům v ČR, kterými jsou Úřad městské části Praha 1 (k vystavení osvědčení o státním občanství) a Zvláštní matrika v Brně (k vystavení rodného listu). Vyřízení žádosti trvá přibližně 3 měsíce.

K podání žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR a rodného listu dítěte narozeného v Maroku je třeba předložit:

  • vyplněný formulář Dotazník k občanství (poskytne úřad)
  • doklad o českém státním občanství rodičů - platný český cestovní pas, občanský průkaz nebo osvědčení o státním občanství ČR (pozn.: rodič-cizinec předkládá pouze kopii dokladu totožnosti)
  • vyplněný formulář Prohlášení o státním občanství rodičů
  • vyplněný formulář Prohlášení o státním občanství - nezletilí (týká se dítěte)
  • formulář Zápis narození
  • marocký rodný list dítěte opatřený legalizačním razítkem Ministerstva zahraničních věcí Marockého království (a úředním překladem do českého jazyka)
  • rodné listy rodičů
  • český oddací list rodičů; pokud rodiče nejsou manželé a na cizozemském rodném listě je otec uveden, je třeba předložit cizozemskou veřejnou listinu, z níž vyplývá otázka otcovství (obdoba tzv. souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, případně výpis z matriky apod.); pokud rodiče nejsou manželé a na cizozemském rodném listě není otec uveden, je třeba na zastupitelském úřadě sepsat souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, jehož součástí je i dohoda o příjmení
  • pokud si přejete zapsat dceru do knihy narození bez koncovky příjmení "-ová", je třeba navíc vyplnit formulář Zápis příjmení v mužském tvaru
  • uhrazení správních poplatků v hotovosti v MAD dle aktuálního kurzu - přesnou výši poplatků dle aktuálního kurzu Vám rádi sdělíme na požádání.

 

přílohy

Prohlášení o státním občanství 29 KB DOC (Word dokument) 14.8.2012

Prohlášení o státním občanství nezletilí 27 KB DOC (Word dokument) 14.8.2012

Žádost o zápis narození 252 KB PDF (Acrobat dokument) 20.12.2013

Zápis příjmení v mužském tvaru dítě 27 KB DOC (Word dokument) 14.8.2012