عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání

Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Rabatu

Vzhledem k hygienickým opatřením přijatým za účelem omezení šíření koronaviru je osobní návštěva konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky možná pouze na základě předchozího objednání e-mailem. 
Schůzku je možné si domluvit na e-mailové adrese consulate_rabat@mzv.cz 

Kontakty

Ambassade de la République tchèque
4,5 km, Avenue Mohammed VI, 10, Rue Zankat Ait Melloul, Villa Merzaa
10000 Souissi-Rabat

email: consulate_rabat@mzv.cz
fax: +212 537 754 393
​tel.: +212 537 755 420 (Konzulární oddělení je k dispozici pro telefonické dotazy každou středu 13-15 hod. marockého času. V jiných dnech nebo v případě přetížení linky je možné zaslat dotaz e-mailem na adresu consulate_rabat@mzv.cz.)

Velvyslanectví České republiky v Rabatu je konzulárně příslušné také pro Mauritánii. Velvyslanectví je uzavřeno pro veřejnost ve dnech českých a marockých státních svátků.

Upozornění pro občany ČR: Potřebujete-li vyřídit jakoukoliv konzulární záležitost, je nutné kontaktovat velvyslanectví výše uvedeným emailem a domluvit se na schůzce předem. 
Přesnou polohu na mapě naleznete v informacích o velvyslanectví. Další kontakty včetně kontaktů na honorární konzuláty naleznete v kapitole kontaktní informace

V současnosti je poskytování vízových služeb je na Velvyslanectví ČR v Rabatu obnoveno  částečně a v limitovaném množství. 

K obnově vízové agendy a přijímání veřejnosti dochází za nadále pokračujícího celosvětového výskytu onemocnění COVID-19.
Při návštěvě konzulátu žádáme o důsledné dodržování hygienických opatření:
- Dostavte se přesně na sjednaný čas.
- Použijte dezinfekční prostředek na ruce, který je k dispozici u vstupu.
- Do prostor konzulátu vstupuje pouze osoba, která má potvrzenou schůzku.
- K podpisu formuláře použijte vlastní pero.
- Vstupujte se zakrytými ústy a nosem.

Dovolujeme si upozornit, že není k dispozici čekárna.

Zároveň žádáme o pochopení, že objem žádostí, který lze při dodržování protiepidemiologických postupů přijmout a vyřídit, nemůže nikterak dosahovat objemu běžného před nouzovým stavem.

Snahou Ministerstva zahraničních věcí je znovu umožnit příjezd těm cizincům, kteří k cestám a pobytu v ČR potřebují vízum. Zároveň ovšem uprostřed pokračující pandemie nebude možné vyjít vstříc všem žadatelům, kteří by o podání žádosti měli zájem. Velvyslanectví ČR v Rabatu je při dodržení protiepidemiologických opatření aktuálně kapacitně schopen přijmout 6 žádostí o schengenská víza týdně a 9 žádostí o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu týdně.

Žádosti o víza a povolení k pobytu budou nadále přijímány v omezeném rozsahupřehled naleznete v tomto článku v bodě III. Rozsah vízových služeb, které konzulát může poskytovat, je dán aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Pro nabírání žádostí o víza a další konzulární úkony (např. české cestovní doklady, ověřování podpisů, výpis z rejstříku trestů nebo superlegalizace v případě dokladů vydaných mauritánskými úřady) je nutné si sjednat schůzku prostřednictvím e-mailu (consulate_rabat@mzv.cz). Aby bylo možné schůzku potvrdit, je potřeba přesně formulovat text v předmětu e-mailu. Na žádosti zaslané v jiném formátu nebo na telefonické žádosti není brán zřetel a jsou automaticky vymazány. Vzhledem k tomu, že v exponovaných měsících (svátky nebo letní sezóna) může čekací doba pro podání žádosti o vízum dosáhnout až několika týdnů, doporučujeme sjednat si termín schůzky s dostatečným předstihem. Při podání žádosti o vízum je nutné předložit veškeré potřebné dokumenty. Pokud žádost není kompletní, není možné ji přijmout a je třeba si žádat o nový termín. 

 • Pro žádost o krátkodobé (schengenské vízum) uveďte do PŘEDMĚTU e-mailu text:
  DEMANDE RDV VISA CS příjmení a jméno, účel pobytu 
   
 • Pro žádost o dlouhodobé vízum uveďte do PŘEDMĚTU e-mailu text:
  DEMANDE RDV VISA LS příjmení a jméno, účel pobytu 
   
 • Pro ostatní žádosti uveďte do PŘEDMĚTU e-mailu text:
  DEMANDE RDV AUTRE příjmení a jméno, typ úkonu, o který žádáte

Informace o vízech lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra. 

 


Důležité upozornění pro české občany v nouzi:
Velvyslanectví České republiky v Rabatu disponuje v mimopracovní době (tj. denně od 16:15 do 07:45, včetně sobot, nedělí a svátků) stálou pohotovostní službou, na níž se mohou obrátit občané České republiky, kteří se na území Maroka ocitnou v nouzi. Jedná se především o naléhavé případy ztráty/odcizení cestovních dokladů hrozí-li zmeškání letu, dopravních nehod, úmrtí, zadržení policií apod. Prosíme, nezneužívejte toto číslo k žádostem o informace, které nesouvisejí s naléhavými případy nouze (např. informace o vízech, ověřování či matričních dokladech) a obraťte se na nás v pracovních hodinách na hlavních telefonních číslech velvyslanectví.
Mobilní telefon stálé pohotovostní služby je +212 (0) 613 452 583.

Aktualizace cestovních doporučení v době přetrvávající epidemie koronaviru (Maroko)

Níže uvedené informace týkající se podmínek vstupu a pobytu na území Marockého království vycházejí z veřejně dostupných informací a slouží pro základní orientaci a nejsou vyčerpávající ani právně závazné. Pro právně závazné informace je nutné… více ►

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března. Mimo území ČR nebudou k dispozici tištěné formuláře, ale od 27. března do 9. dubna se bude možné odkudkoliv sečíst přes internet. více ►

Krizové opatření: Cesty jen v nezbytně nutných případech

K současným podmínkám cestování do Marockého království

Marocké orgány vydaly k cestování do království několik stanovisek a rozhodnutí, která ovšem nebyla dosud české diplomatické misi oficiálně sdělena. více ►

K současným podmínkám cestování do Marockého království

Marocké orgány vydaly k cestování do království několik stanovisek a rozhodnutí, která ovšem nebyla dosud české diplomatické misi oficiálně sdělena. více ►

Prodloužení dočasného dovozu pro vozidla ponechaná v Maroku

Marocká Celní správa informovala, že soukromým vozidlům, která byla v roce 2020 do Marockého království vpuštěna v tzv. režimu dočasného dovozu (Admission Temporaire) a následně musela být majiteli v Maroku ponechána z důvodu komplikací… více ►

Částečné obnovení činnosti vízového úseku - aktualizace pro Marocké království

thumb_visa_02

Aktualizace cestovních doporučení v době přetrvávající epidemie koronaviru (Mauritánie)

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

atencao_1

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru (2019-nCoV) dochází k dalším preventivním opatřením, zejm. rušení velkého množství letů z/do Číny, včetně letů tranzitních přes některá čínská… více ►

Informace k uzavírání sňatků

info_1

Obecné informace k uzavírání sňatků více ►

UPOZORNĚNÍ: INFORMACE K PŘEKLADŮM

visa

Velvyslanectví ČR v Marockém království si dovoluje upozornit všechny žadatele a veřejnost, že od 1. 1. 2020 neposkytuje překlady. více ►

Informace k podávání žádostí o zaměstnaneckou kartu a dlouhodobému vízu za účelem podnikání

V současnosti je poskytování vízových služeb je na Velvyslanectví ČR v Rabatu obnoveno částečně a v limitovaném množství. Rozsah poskytovaných vízových služeb je dán aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. a jejich přehled… více ►

Formuláře ke stažení k cestovním průkazům

V příloze naleznete formulář žádosti o vydání cestovního průkazu a formulář o provedení změn v cestovním průkazu. více ►

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Volby do Evropského parlamentu… více ►

OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ : PŘEVOZ DRONŮ

Velvyslanectví ČR v Marockém království si dovoluje upozornit a připomenout všem cestovatelům s drony, že jejich převoz do Maroka je podroben zvláštnímu povolení. více ►

Aktualizace: Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►

Ocenění služeb honorárního konzula Ahmeda Lemzaha

thumb

U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa a k ocenění více jak 28 let loajálních služeb honorárního konzula Ahmeda Lemzaha vůči České republice a Maroku, uspořádal velvyslanec Viktor Lorenc v pátek 29. června společenský… více ►

Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí

thumb

Od 1. června 2018 jsou k dispozici českým krajanům a občanům žijícím v zahraničí nové webové stránky, kde lze na jednom místě nalézt základní informace ministerstev a úřadů České republiky s cílem usnadnit vyřizování správních, finančních a… více ►

Zvláštní seznam voličů vedený Velvyslanectvím ČR v Rabatu

volby

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Rabatu vede zvláštní seznam voličů, do něhož mohou být zapsáni občané ČR, kteří mají bydliště na území Marockého království. více ►

Zápis do zvláštního seznamu voličů

volby_2013

Do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Ra mohou být zapsáni občané ČR, kteří mají bydliště na území Marockého království a Mauritánské islámské republiky. Při volbách do Poslanecké sněmovny, které se budou konat 20. a 21.… více ►