عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k podávání žádostí o zaměstnaneckou kartu a dlouhodobému vízu za účelem podnikání


V současnosti je poskytování vízových služeb je na Velvyslanectví ČR v Rabatu obnoveno  částečně a v limitovaném množství. Rozsah  poskytovaných vízových služeb je dán  aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. a jejich přehled je uveden v tomto článku v bodě III.

 

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání, a to svým Nařízením vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019.

Hlavním cílem koncepce cílené ekonomické migrace je posílit příliv kvalifikované pracovní síly z vybraných zemí do České republiky.

Pro Velvyslanectví České republiky v Rabatu byla stanovena roční kvóta 90 žádostí o zaměstnanecké karty a 12 žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání.

Obě uvedené kvóty jsou nepřekročitelné, tj. zastupitelský úřad nesmí přijmout více žádostí, než jak je stanoveno nařízením vlády. Obě kvóty budou rovnoměrně rozděleny do 12 měsíců.

Objednávání termínů k podání žádosti je možné vždy první pondělí v měsíci od 09:00 marockého času, na následující měsíc. Probíhá pouze e-mailem, jehož předmět musí být správně formátovaný (předmět obsahuje text: "DEMANDE RDV VISA LS příjmení a jméno, účel pobytu"). 

Na e-maily zaslané před tímto datem nebo na e-maily, jejichž předmět není správně formátován, nebude brán zřetel a žadatel nedostane žádnou odpověď.  

Kvóta na měsíc listopad je již vyčerpána. Objednávání na prosinec bude zahájeno od 4.11.2019 v 09:00 marockého času.