عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

K současným podmínkám cestování do Marockého království

Marocké orgány  vydaly k cestování do království několik stanovisek a rozhodnutí, která ovšem nebyla dosud české diplomatické misi oficiálně sdělena. 

Prvním vyjádřením je umožnění cestování do Maroka představitelům obchodu, průmyslu, resp. zástupcům firem, potřebných technickým pracovníkům apod. - vše ovšem Speciálními lety leteckých společností Royal Air Maroc*, Air France resp. Air Arabia.

Z důvodu úplné informace sdělujeme, že t.č. existuje námořní spojení Maroka s přístavy Janov (Itálie), Séte (Francie) a příležitostně Barcelona /směrem z Maroka/ zajišťované dosud pouze italskou námořní společností a to cca 1x týdně. Obecně nejsou v provozu spoje mezi Marokem a Španělskem

Podmínkou pro vstup na loď je platná loděnka, negativní PCR test s platností ne kratší než 48 hodin
a dále serologický test. V některých případech lze provést test přímo na palubě spoje za úplatu (nutno prověřit u každého konkrétního spoje). Dále platí podmínky, viz níže, dle kategorie cestovatelů. 
Z dosavadní praxe vyplývá, že odjezdy trajektu jsou zpravidla opožděny. V případě zjištění během plavby byť jen jediného pozitivního případu, lze očekávat po příjezdu do marockého přístavu poměrně složité a časově náročné jednání o umožnění vystoupení COVID-19 negativních cestovatelů. Neitalští cestovatelé na sítích též hlásili komplikace se zajištěním testů v Itálii před vypravením lodi (jen vybrané laboratoře, cena atd.).

Podmínky pro cestování - podnikatelé/průmyslníci/technici apod.:

- platná letenka na tzv. Zvláštní let shora uvedených leteckých společností;

- pozvání marockým průmyslovým nebo obchodním partnerem (pozvání na hlavičkovém papíru
s veškerými údaji o marocké firmě /IČO, její RC a adresa firmy stvrzená podpisem oprávněnou osobou a razítkem firmy/, uvedení důvodu cesty, datum příletu a odletu, linka příletu a odletu, účel návštěvy, číslo pasu cestovatele, nacionále cestovatele a místo pobytu - rezervovaný hotel
);

- před nástupem do letu do Maroka předložení potvrzení o negativním PCR testu a serologického testu na COVID-19 ne starších 48 hodin.  

Bez uvedených dokumentů, resp. testů apod. riskují cestovatelé odmítnutí vpuštění na palubu leteckého spoje.

Podmínky pro cestování  - další osoby:

Sdělujeme, s odkazem na rozhodnutí ministrů marocké vlády (média) a sdělení některých Velvyslanectvími Maroka  v zahraničí, že mohou do země cestovat i další osoby, které:

- jedná se pouze o cestovatele ze zemí, mající s Marokem bezvízový styk;

- předloží platnou letenku na tzv. Zvláštní let do/z Maroka výše uvedených leteckých společností;

- před nástupem na let do Maroka předloží potvrzení o negativním PCR testu a serologickém testu na COVID-19 (oba ne starší 48 hodin);

- předloží potvrzenou rezervaci hotelového ubytování;

- POZOR ! Některá média ovšem zdůrazňují, že opatření nejsou otevřením se Maroka běžnému turistickému ruchu (**);

Třetím zásadním opatřením s dopadem na reálné cestování je rozhodnutí marocké vlády prodloužit Zvláštní stav v zemi do 10. října 2020. Toto rozhodnutí se sice přímo netýká cestování do/ze země, ale zasahuje do takového cestování nepřímo, viz **

Okrajovým, nicméně pro některé občany ČR a SR významným rozhodnutím centrálních marockých orgánů (vč. celních) je, že v minulosti zde ponechané automobily, motocykly, obytné vozy apod.
(z toho důvodu, že majitelé museli opustit království repatriačními lety) a které jsou registrovány
v zahraničí, mají automaticky prodlouženo povolení (bez platby cla) setrvat v zemi do 31. 12. 2020.

*poznámka č. 1 

vysledováno z praxe: ZÚ upozorňuje na fakt, že mnohé lety, na které letecké společnosti již prodaly letenky, jsou následně zrušeny (recentní zkušenost zejm. s RAM). Vyhledání náhradních spojů je náročné (ZÚ nemůže bohužel poskytnout účinnou pomoc v této věci);

**poznámka č. 2 

prodloužení Zvláštního stavu ovlivňuje cestování mezi některými lokalitami (městy, jejich částmi apod.) a to z důvodu výskytu ohnisek nákazy a nutnosti rychlé reakce na ně. To má pochopitelně dopad na dopravu po zemi. Možnost reálného turistického cestování je de facto vyloučena, řada památek není dosud otevřena, obdobně řada pláží-zejména v okolí velkých měst a aglomerací je uzavřena (v lepším případě je omezena možnost využití pláží jen na několik hod. denně a následně jsou organizovaně návštěvníci z nich vyprovozeni). Na veřejné pláže je přístup často podmíněn obyvatelům příslušného správního celku s tím, že jsou kontrolovány zdejší OP při příchodu na pláž.

Dle zátěže COVID-19 jednotlivých míst existuje řada (rychle se proměňujících) lokálních omezení, například místními úřady vyhlášený zákaz nočního vycházení v lokalitě, uzavření (omezení prodejní doby) místních tržišť, omezení/uzavření veřejných prostranství, parků, zahrad (akvaparky nebyly zprovozněny vůbec) restaurací, kaváren, čajoven, lázní, provozoven salonu krásy, manikúry
a pedikúry, všelikých atrakcí, pouličního prodeje atd.   

Je třeba mít na paměti, že s ohledem na stále se měnící podmínky boje proti visu COVID-19
v Maroku, může nastat i limitní situace, že cestovatel bude povinen strávit pobyt pouze v zaplaceném ubytování. Limitně pak nelze ani vyloučit možnost opětovného částečného, resp. úplného uzavření země nebo některých lokalit/ohnisek (naposledy př. Kénitra)s logickým dopadem na původní plány cestovatelů. Je prospěšné vzít na vědomí, že před zpětným letem z Maroka je opět nutno předložit negativní PCR test na COVID-19 s tím, že jeho obvyklá cena se pohybuje kolem cca +/- 2000 - 3000 CZK na osobu. Upozorňujeme, že /stejně jako t.č. v např. v ČR/ odběrové laboratoře jsou na mnoha místech značně vytíženy a neexistuje záruka jak "přednostního odběru cestovatelům", tak včasného doručení potvrzení. 

Karanténa: v případě zjištění/nahlášení příznaků COVID-19 je cestovatel povinen se podrobit příslušným testům, dále v případě, že tak bude rozhodnuto, může být umístěn do státního zdravotnického zařízení k léčbě a sledování (nelze odmítnout). Karanténa je vždy nejméně 14 denní.
V případě přetrvávajících obtíží ji lze prodloužit, resp. ze zákona cestovateli nařídit.

S ohledem na t.č. výskyt cca kolem 1500 až 2000 případů denně byly zřízeny tzv. "polní nemocnice"
v některých prostorách (např. veletržních), resp. velkých průmyslových stanech. Jakkoliv je jejich vybavení na dobré úrovni, je třeba vzít v úvahu, že se jedná o dočasná pracoviště s logickým dopadem na komfort pacientů/sledovaných osob. V současné době je v platnosti tzv. Aktualizovaný léčebný protokol ze dne 05. 09. 2020.

 

S ohledem na výše uvedené dáváme do úvahy s (byť neoficiálními) informacemi počítat, stejně jako
s omezenou možností pohybu po zemi. Obdobně (stejně jako např. v ČR) s rychlými změnami omezení a rozhodnutí místních orgánů, která mohou být vyhlášena i během několika hodin v návaznosti na objevená ohniska nákazy. To vše pro případ, že nemůžete v žádném případě svoji cestu odložit. 

Závěrem této informace znovu upozorňujeme, že situace se mění (stejně jako ve světě) velmi rychle. Dále na fakt, že uvedené informace získal ZÚ z neoficiálních zdrojů. Z uvedených důvodů vřele doporučujeme všem cestovatelům, aby se obrátili se žádostí o poslední informace na Velvyslanectví Marockého království v Praze, které nepochybně má k dispozici poslední oficiální údaje a informace.

Též pak upozorňujeme na fakt, že s ohledem na nutnost dodržování místních zákonů, nařízení, omezení apod. stejně jako respektovat zákonná ustanovení České republiky v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců jsou možnosti pomoci Velvyslanectví ČR (zejm. tzv. na místě) mimořádně omezené.