عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový rezervační systém žadatelů o krátkodobá (schengenská) víza

Dne 15. 10. 2022 bude na ZÚ ČR v Rabatu zahájen nový rezervační systém, který je určen pro žadatele o krátkodobé (schengenské) vízum.

Schengenská víza.

Žádosti se posílají emailem na nově zřízenou adresu schengenvisa_rabat@mzv.cz

 
E-mail je nutno zaslat vždy 1. a 15. den v měsíci od 10:00h (marockého času) - tj. žadatelům, kteří odešlou e-mail 1. kalendářní den v měsíci bude termín přidělen v období od 15tého dne téhož měsíce, žadatelům, kteří odešlou e-mail, 15. kalendářní den, bude přidělen termín od 1. dne následujícího měsíce. Berte prosím na vědomí, že žádost o schengenské vízum může být podána kdykoliv v období 6 měsíců před plánovanou cestou, nejpozději však 15 dní před touto cestou.

 

Do předmětu zaslaného e-mailu je zapotřebí uvést POUZE jedinečné číslo cestovního pasu žadatele = XX1234567 - ŽÁDOST O KRÁTKODOBÉ VÍZUM

 

Platí pravidla:

  • E-mail musí vždy obsahovat další identifikační údaje žadatele: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní telefon, e-mail a uvedení účelu a doby pobytu
  • 1 e-mail = 1 žadatel, v případě, že jedna osoba zašle více emailů, a to i z jiné emailové adresy, budou všechny tyto email považovány za neplatné.
  • Objednávky na více osob v jednom e-mailu se nepřijímají. 
  • Nezletilé dítě do 15 let věku nemusí mít sjednaný samostatný termín, pokud podává žádost spolu se svým rodičem/zákonným zástupcem (tj. do emailu je třeba uvést údaje k rodiči i dítěti).
  • Dítě ve věku 15-18 let musí mít vždy sjednaný svůj samostatný termín.

 

Žádosti budou zpracovány chronologicky podle času jejich obdržení. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené do naplnění kapacity budou zodpovězeny automatickým e-mailem a poté zpracovány do 5 dnů. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené nad limit kapacity obdrží automatickou odpověď o tomto faktu a termín jim z důvodu naplnění kapacity přidělen nebude. 

Na e-maily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo cestovního pasu a na e-maily, které budou doručeny do e-mailové schránky před zahájením objednávání (tedy před stanoveným dnem a hodinou) nebude brán žádný zřetel a budou považovány za neplatné.

Pravidla rezervace termínů pro podání žádostí o  víza a pobyty jsou na všech zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nastavena tak, aby byla transparentní, zastupitelské úřady v žádném případně nesmí měnit pořadí doručených žádostí o rezervaci termínu podání žádosti.

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.