عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na úřední desce zastupitelského úřadu České republiky v Rabatu jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.
 
Oznámení o možnosti převzít písemnost:

č.j.:
Účastník řízení:
Odkaz na písemnost: 
Vyvěšeno dne:
Svěšeno dne: