عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o právu na přístup cizince do SIS

Každý jedinec má právo na přístup k informacím vedeným na jeho jméno v SISu. Pro výkon tohoto práva pro Českou republiku je příslušná Policie České republiky jakožto správce údajů.

Schengenský informační systém (SIS) obsahuje společnou databázi, která je vytvářena a využívána všemi státy zapojenými do tohoto systému. SIS není centrální evidencí osob žijících v EU/Schengenu, ale obsahuje údaje (záznamy) o některých osobách a věcech, jejichž vedení je důležité pro zajištění bezpečnosti a práva ve společném prostoru.

Jedná se zejména o údaje o osobách hledaných za účelem zatčení, nežádoucích státních příslušnících třetích zemí, kterým má být odepřen vstup a pobyt na území schengenského prostoru, pohřešovaných osobách, osobách hledaných za účelem zajištění jejich spolupráce v trestním řízení, hledaných věcech (např. odcizené či ztracené doklady, automobily, střelné zbraně, padělané bankovky a další).

Každý jedinec má právo na přístup k informacím vedeným na jeho jméno v SISu. Pro výkon tohoto práva pro Českou republiku je příslušná Policie České republiky jakožto správce údajů. Právo na přístup k informacím vedeným na jeho jméno a právo na výmaz nebo opravu svých údajů, které jsou zpracovávány v SISu, se uplatňuje formou písemné žádosti na:

Policejní prezidium České republiky

P. O. Box 62/K-SOU

Strojnická 27

170 89 Praha 7

Žádost musí obsahovat údaje o totožnosti žadatele – celé jméno, příjmení, datum a místo narození a adresu. Informace o zpracovávání osobních údajů v SIS se sdělují pouze dotčenému subjektu údajů (nebo jeho právnímu zástupci). Policie má povinnost odpovědět do 60 dnů. Výkon práva na přístup je bezplatný.

Další informace k výkonu tohoto práva lze nalézt v Příruččce pro výkon práva na přístup (http://www.uoou.cz/files/SIS_prirucka_pro_vykon_prava.pdf) či na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).