عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Ra mohou být zapsáni občané ČR, kteří mají bydliště na území Marockého království a Mauritánské islámské republiky. Při volbách do Poslanecké sněmovny, které se budou konat 20. a 21. října 2017, je posledním dnem pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů neděle 10. září 2017.
 

Za bydliště se považuje takové místo pobytu, kde má občan rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání, a to bez ohledu na jeho účel a dobu trvání.

Bydliště je nutno doložit písemným dokladem.

Pro zápis do zvláštního seznamu voličů musí volič předat, resp. doručit našemu velvyslanectví:
 

  • písemnou Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů  (viz připojený dokument) - podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen,
  • doklad potvrzující totožnost (platný občanský průkaz, cestovní pas, jiný úřední doklad - i cizozemský - opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození),
  • doklad prokazující státní občanství České republiky (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, diplomatický pas ČR, služební pas ČR, cestovní průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku),
  • doklad potvrzující bydliště na území Marockého království a Mauritánské islámské republiky.


Za doklad potvrzující bydliště na území Marockého království a mauritánské islámské republiky, se považuje především úřední doklad vydaný orgánem příslušným k evidenci obyvatel (např. carte de séjour). Pokud takový doklad nemáte, lze akceptovat i jiný úřední doklad s uvedením údaje o bydlišti (např. technické osvědčení vozidla, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, faktura za elektřinu či telefon ap.).

Shora uvedené doklady musí být v originále nebo ověřené kopii.

Žádost musí být předána, nebo doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 40. den před prvním dnem voleb.

Při volbách do Poslanecké sněmovny, které se budou konat 20. a 21. října 2017, je tedy posledním dnem pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů neděle 10. září 2017.

Za zápis do seznamu se neplatí žádný poplatek.

K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je vhodné se předem objednat na telefonním čísle 00 212 (0) 537 755 420 / 21 popř. +212 (0) 613 452 583.

 

Podání žádosti v poštovním styku
 

Pokud budete podávat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů v poštovním styku, je třeba nám zaslat ověřené kopie shora uvedených dokladů.

Vzhledem k tomu, že se kopie dokladů ukládají do volební dokumentace, prosíme, abyste na ověřenou kopii občanského průkazu ČR či cestovního pasu ČR uvedli vlastnoručně podepsanou poznámku "Souhlasím s pořízením kopie".

 

Naše korespondenční adresa

Ambassade de la République tchèque

10, Rue Ait Melloul

BP 410 

Rabat - Souissi