عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Rabat
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Marocký obchodní rozmach v zemích subsaharské Afriky: možnost zintenzivnění česko-marocké spolupráce na třetích trzích.

Maroko se během několika posledních let velmi úspěšně etablovalo na několika trzích v západní i subsaharské Africe, čehož mohou případně využít i české společnosti se zájmem pro expanzi v těchto regionech, především díky Dohodě o spolupráci mezi marockým bankovním gigantem Attijariwafa Bank a Českou exportní bankou podepsanou v červnu 2015.

Nominální hodnota marockého obchodu se zeměmi subsaharské Afriky za rok 2016 pokořila hranici 19,2 mld MAD (v přepočtu 2 mld USD), čímž stvrdila pokračující růst vzájemné obchodní bilance od roku 2008, kdy se jednalo o 10 mld MAD (v přepočtu 1,1 mld USD). Nejdynamičtější vývoj se přitom odehrál v exportu marockých produktů do zemí západní Afriky. Tato tendence je nejvíce patrná v případě západní Afriky, kde pouhý export v roce 2016 představoval stejnou částku jako celkový obchod Maroka se všemi africkými zeměmi v roce 2008.

Zmíněný trend trvalejšího charakteru, kterým jsou úspěchy marockého obchodu v afrických zemích, odráží poměrně významný přírůstek bezprostředně související s posílením marockého vývozu do dalších afrických zemí, jenž se během let 2008-16 zvýšil trojnásobně na výsledných 15,4 mld MAD (v přepočtu 1,6 mld USD). Tuto skutečnost je potřeba nazírat především optikou marockých snah posílit svůj diplomatický i ekonomický vliv na kontinentu. Důkazem jsou četné podnikatelské mise vedené králem Muhammadem VI. v doprovodu předních členů marockého vládního kabinetu napříč africkým kontinentem během uplynulých cca šesti let, z nichž mnohé, zejména v závěru roku 2016, vyústily v navázání strategických partnerství či podpis významných dohod ve věci realizace vskutku významných investičních záměrů na úrovni G2G, resp. G2B.

Jednotlivé marocké podnikatelské subjekty se státním, potažmo čistě soukromým kapitálem v současnosti nabývají na významu především v sektoru afrického bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací a stavebnictví. Hojně jsou přítomny v zemích západní a střední Afriky, nicméně cílem několika státních marockých agentur na podporu exportu je otevřít dveře jednotlivým národním společnostem také do řady anglofonních afrických států, zejména Etiopie, Rwandy, Tanzanie, Zambie či na Madagaskar.

Jednoznačně nejsilnější obchodní vazby na kontinentu dnes pojí Maroko se západní Afrikou, která v současnosti představuje 58% jeho veškeré obchodní výměny se zeměmi subsaharské Afriky za rok 2016. V tomto případě Maročané zaznamenávají poměrně významný přebytek, jenž z 2,4 mld MAD (v přepočtu 256 mil. USD) vzrostl na stávajících 9,2 mld MAD (v přepočtu 980 milionů USD) za rok 2016. Marocký dovoz ze států náležejících do zmíněného regionu dosahuje velmi nízkých čísel, zatímco export Maroka tamtéž se během sledovaného období 2008-16 ztrojnásobil na výsledných 10,2 mld MAD (v přepočtu 1,1 mld USD) v roce 2016. Nejedná se o překvapení, zejména s ohledem na skutečnost, že do Nigérie, Pobřeží slonoviny, Senegalu a Mauritánie souhrnně proudí až 60% veškerého zboží marocké provenience určeného pro země západní Afriky. 


Mgr. Jana Kostrounová, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Rabatu