عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mauritánie, země nekonečné pouště, železné rudy a mnoha příležitostí pro český export

Mauritánie se svou rozlohou přes 1 milion km2 a populací kolem 4 milionů obyvatel patří k nejméně zalidněným státům  na světě. Celková délka hranic této západoafrické země přesahuje 5.000 km. Ekonomika státu se opírá o vývoz železné rudy, ale těží se zde také zlato, měď a před několika lety byla zahájena těžba ropy.
 

Vzhledem k současné geopolitické situaci, trendu ve výběru exportních destinacích (českého exportéra lákají země Evropské unie dozajista více, než státy ležící na saharské poušti)  a vývoji v sahelském regionu, se může zdát investice a exportní snahy do země jako je Mauritánie úkolem pro vizionáře s nutnou dávkou kuráže. Je třeba se na věci dívat z širší perspektivy a střízlivým výhledem do budoucna. Na rozdíl od některých svých sahelských a magrebských kolegů Mauritánie během arabského jara neupadla do neřízeného chaosu. Spolupracuje se Spojenými státy a Evropskou unii v boji proti terorismu. V roce 2011 EU přijala Strategii na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu, na které se Mauritánie aktivně podílí. V roce 2017 Mauritánie uzavřela dohodu s Mezinárodním měnovým fondem, který jí v průběhu tří let poskytne půjčky ve výši 164,4 milionů dolarů. V prosinci roku 2018 MMF ve svém již druhém po sobě jdoucím hodnocení uvedl, že požadavky na udržení makroekonomické stability byly dodrženy, zahraniční dluh země byl stabilizován a vláda zahájila řadu ekonomických reforem.

Přesto všechno však Mauritánie zůstává na okraji zájmu zahraničních investorů, i když v posledních letech je patrný vzrůstající zájem například ze strany Čínské lidové republiky, která je i v této části afrického kontinentu velmi aktivní. Mauritánie je zemí se stále více otevřenou ekonomikou pro zahraniční investory a podnikatele. V roce 2012 byl přijat nový investiční zákon. Byly vytvořeny speciální ekonomické zóny např. Nouadhibou Free Zone v okolí města Nouadhibou, které je druhým největším v zemi. Právě zde se nálezá významný přístav, kde je ročně přeloženo na 10 milionů tun železa vytěžených v mauritánských dolech, které jsou sem dopravovány po železnici ze severní části země. Mauritánie je 13. největším producentem železné rudy na světě.

Mezi objemově nejvýznamnější sektory, které by měly zahraniční investory přilákat, jsou těžební průmysl, rybářství a energetika, kde velký potenciál mají obnovitelné zdroje a to především solární energie.

Značný exportní potenciál je v oblasti nákladní dopravy, silniční vozidla přepravující železnou rudu, ale i nákladní vagóny pro železniční dopravu. V Mauritánii jezdí nejdelší nákladní vlaky světa, které často přesahují délku 2,5 km. Nákladní železniční doprava se tak jeví jako obor, který by neměl zůstat v mimo obzor českého exportu.

Vzhledem k velké rozloze, celkové délce hranic a geografické poloze, kdy větší část země zabírají pouštní oblasti s nízkou nebo téměř nulou hustotou osídlení, vyvstává jeden ze základních úkolů pro mauritánskou vládu, kterým je efektivní správa hranic. Právě prostupnost hranic je s obavami sledována ze strany EU nebo Spojených států. Evropská unie v rámci rozvojových projektů pro Mauritánii na období 2014-202 vyčlenila 195 milionů eur, přičemž část z těchto finančních prostředků má být použita také na zlepšení správy a kontroly hranic.

V souvislosti s kontrolou hranic souvisí další perspektivní obor a to obranný průmysl. Výdaje na obranu v Mauritánii přesahují 4,5%  HDP. Mauritánské ozbrojené složky se dělí do několika kategorií. Vedle pravidelné armády zde existuje také četnictvo, které se od klasické policie liší v řadě pravomocí a výkonu svěřené správy, se kterými souvisí také jiný druh výzbroje a výstroje. Paleta možných dodávek je tak o opět o něco širší.

Proč by měl tedy český exportér hledat cestu pro své zboží právě do této pouštní země? Důvodů je hned několik. Mauritánská ekonomika v letech 2010-2014 rostla v průměru tempem 5,5% ročně („výpadek“ byl pouze v roce 2015, kdy činil 1,4%). V roce 2018 je odhadováno, že růst dosáhl úrovně 3,5%. Úředním jazykem je arabština, ale v obchodním a administrativním styku lze bez potíží využívat francouzštinu, což dozajista ocení řada obchodníků zaměřených na frankofonní trhy. Diverzifikace exportních destinací je pro český vývoz do budoucna klíčová. Afrika, zejména pak západní frankofonní Afrika, není od Evropy tak vzdálená, jak se na první pohled zdá. To potvrzují přímé lety z Paříže do Nouakchottu (5h 30m) nebo možná doprava zboží ze španělských přístavů. Mauritánie je sice malý trh ve srovnání s okolními státy, ale vzhledem k velké rozloze, poloze a těžebnímu potenciálu v sobě ukrývá sahelského ekonomického tygra. I když v tomto případě možná spíše lva.  

Jan Hladík, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rabatu