عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vázaný peněžní dar pro dětskou nemocnici v Marrakéši

Velvyslanectví ČR v Maroku informuje české dodavatele o projektu Vázaných peněžních darů s názvem "Delivery Nest for Mother and Child hospital in Marrakech", Maroko, do porodnice v dětské fakultní nemocnici v Marrakéši, která poptává: novorozenecká vyhřívaná lůžka, novorozenecké inkubátory, eletroagulátory, elektrické odsávačky a fototerapické lampy. Lhůta pro podání nabídek je do 26. 8. 2022.

Velvyslanectví ČR v Maroku informuje české dodavatele o projektu Vázaných peněžních darů s názvem "Delivery Nest for Mother and Child hospital in Marrakech" do Maroka, který se realizuje v rámci implementace Program Afrika 2022 formou nástroje Vázané peněžní dary. Realizace projektu spočívá v dodávce vybavení porodnice v dětské nemocnici v Marrakéši. Příjemcem tohoto vázaného peněžního daru je dětská nemocnice v Marrakéši (Hopital mere et enfant - CHU Marrakech), která poptává (viz identifikační formulář vyplněný):

- novorozenecká vyhřívaná lůžka,

- novorozenecké inkubátory,

- eletroagulátory,

- elektrické odsávačky,

- fototerapické lampy.

Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro Program Afrika 2022 formou nástroje Vázané peněžní dary a to do max. výše 6 mil. korun českých.

Časový harmonogram realizace:

1. Začátek projektu červen 2022

2. Poptávka zveřejněna na Businessinfo červenec 2022

3. Uzavření smluvní dokumentace srpen/září 2022

4. Dodávka a instalace v Maroku září 2022

5. Administrativní ukončení projektu říjen 2022

Analýza příležitostí a rizik z hlediska cílového teritoria:

Příležitost prezentace českých výrobků z oblasti zdravotnictví v daném regionu.

Metoda měření úspěšnosti realizace projektu:

Pracovníci Velvyslanectví ČR v Maroku mohou projekt kontrolovat v místě dodání zdravotnického zařízení. Pro české firmy, které se do projektu zapojí možnost návazných aktivit a exportních příležitostí.

Lhůta pro podání nabídek je do 26. 8. 2022 (20 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách Businessinfo).

Zájemce je povinen k nabídce přiložit:

- originál podepsaného čestného prohlášení (viz příloha)

- identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha)

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle datovou schránkou nebo v listinné podobě na adresu MZV ČR - Odbor rozvojové splupráce a humanitární pomoci (ORS), Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1, ID datové schránky: e4xaaxh a současně emailem na Vevyslanectví ČR v Rabatu.

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu - název společnosti, sídlo, IČ, kontaktní údaje a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

MZV ČR upozorňuje, že o využití nabídky rozhoduje příjemce, a dále že realizace projektu může podléhat omezujícím opatřením či mezinárodním sankcím EU a OSN.

Iden. form. rozpočet vyplněný (PDF, 313 KB)

Iden. form. rozpočet prázdný (DOC, 123 KB)

Čestné prohlášení (DOC, 76 KB)