english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19 – aktuální podmínky cestování do Palestiny

Níže naleznete aktuální informace ohledně cestování do Palestiny v souvislosti s COVID-19.

VSTUP NA ÚZEMÍ PALESTINY

Od 1. 3. 2022 mohou do Palestiny přicestovat osoby bez ohledu na očkovací status. Od půlnoci dne 20. 5. 2022 byla zrušena povinnost podstoupit  PCR test (či antigenní test) před vstupem a po vstupu na území a také nutnost absolvovat karanténu. Povinnost nosit roušky ve vnitřních veřejných prostorách byla ode dne 24. 4. 2022 zrušena. V souvislosti s nárůstem počtu infikovaných osob Ministerstvo zdravotnictví Palestiny ode dne 27. 6. 2022  nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách doporučilo. 

Pro vstup cizinců do Palestiny z Izraele jsou určující podmínky izraelských úřadů, pro vstup do Palestiny z Jordánska jsou závazné podmínky jordánských úřadů.  Mezinárodní letecká doprava z ČR do Izraele ani do Jordánska není omezena. Všichni cestující by si měli ověřit u letecké společnosti podmínky přepravy. 

Vstup z Izraele na Západní břeh je možný bez dalších opatření. 

Doprava z mezinárodního letiště Ben Guriona na Západní břeh funguje standardním způsobem, stejně jako vnitrostátní doprava. 

Hraniční přechod Allenby/King Hussein Bridge s Jordánskem je otevřen denně od neděle do čtvrtka od 8:00 do 17:30 hodin; o pátcích a o sobotách od 8:00 do 15:30 hodin. Doporučuje se dorazit alespoň tři hodiny před uzavřením přechodu.  Jordánské úřady od 1. 4. 2022 zavedly namátkové PCR testování na všech hraničních přechodech včetně mezinárodních letišť.

Cestovat do Gazy MZV ČR dlouhodobě striktně nedoporučuje. O povolení je třeba žádat prostřednictvím izraelských úřadů min. 45 dní předem.  

OČKOVANÉ OSOBY

Za plně očkované považuje ministerstvo zdravotnictví osoby očkované vakcínou schválenou Světovou zdravotnickou organizací: Pfizer, Moderna AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Bharat Biotech, Serum Institute of India, Johnson & Johnson.

Palestina uznává i očkovací látku Sputnik za podmínek, že osoby očkované Sputnikem podstoupí na území Palestiny serologický test na protilátky s pozitivním výsledkem.

Za plně očkované jsou považovány:

1. osoby, které obdržely dvě očkovací dávky (v případě Johnson a Johnson jednu dávku) a při vstupu do Palestiny uplynulo minimálně 14 dní od obdržení druhé dávky (při odjezdu z Palestiny ne více než 180 dní od druhé dávky).

2. osoby, které obdržely třetí, tzv. posilovací dávku (booster) a od její aplikace uplynulo nejméně 14 dní.  

3. osoby, které disponují mezinárodně uznávaných certifikátem o prodělané nemoci COVID-19 (digitálně ověřitelným) tzv. Recovery Certificate, který byl vydán na základě pozitivního výsledku PCR testu a od tohoto testu uplynulo v den vstupu do země minimálně 8 dní (při odjezdu ze země neuplyne více než 190 dní).

4. osoby, které disponují mezinárodně uznávaným certifikátem o prodělání COVID-19 (digitálně ověřitelným) a jsou a jsou očkováni jednou dávkou z vakcín uznávaných Světovou zdravotnickou organizací (viz výše), aplikovanou před či po zotavení z nákazy COVID-19, platnost je 180 dní.  

TESTOVANÉ OSOBY

Od 1. 3. 2022 mohou do Palestiny vstoupit i neočkovaní cizinci. Od půlnoci dne 20. 5. 2022 byla zrušena povinnost podstoupit  PCR test (či antigenní test) před vstupem a po vstupu na území a také nutnost absolvovat karanténu.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Na tyto osoby je nahlíženo jako na očkované:

1. osoby, které disponují mezinárodně uznávaných certifikátem o prodělání COVID-19 (digitálně ověřitelným), který byl vydán na základě výsledku tzv. testu NAAT (molekulární test podobný PCR testu) a přicestovali do země 11 dní či déle po absolvování tohoto testu

2. osoby, které disponují mezinárodně uznávaným certifikátem o prodělání COVID-19 (digitálně ověřitelným) a jsou a jsou očkováni jednou dávkou z vakcín uznávaných Světovou zdravotnickou organizací (viz výše), aplikovanou před či po zotavení z nákazy COVID-19, platnost je 180 dní.

DĚTI

Od 1. 3. 2022 mohou do Palestiny z Izraele vstoupit děti cizinci (stejně jako dospělí) i bez očkování či digitálně ověřitelného potvrzení o prodělání nemoci (tzv. Recovery Certificate). V případě přicestování dětí do Palestiny z Jordánska jsou děti mladší 5 let z opatření vyňaty a na děti starší je pohlíženo jako na dospělé osoby.

Na Západním břehu a v Gaze jsou očkovány také děti od 12 do 15 let. Dle údajů palestinského ministerstva zdravotnictví činí proočkovanost mezi středoškoláky na Západním břehu 92 %.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

V případě přicestování do Palestiny z Izraele je třeba nejdříve 36 hodin před cestou do Izraele vyplnit příjezdový formulář.  

V případě přicestování do Palestiny z Jordánska je před cestou do Jordánska rovněž nutno vyplnit příjezdový formulář,  přičemž jordánské úřady od 1. 4. 2022 zavádí namátkové PCR testování na všech hraničních přechodech včetně mezinárodních letišť.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Povinnost nosit roušky ve vnitřních veřejných prostorách byla ode dne 24. 4. 2022 zrušena. V souvislosti s nárůstem počtu infikovaných osob Ministerstvo zdravotnictví Palestiny ode dne 27. 6. 2022 nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách doporučilo. Jednotlivé guvernoráty mohou rozhodovat o místních výjimkách (zavádění či rušení opatření). 

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě symptomatického podezření na nákazu COVID-19 či kontaktu s pozitivní osobou je třeba podstoupit PCR či antigenní test. Pokud je test pozitivní, je nutno setrvat v samoizolaci po dobu nejméně pěti dní či do odeznění symptomů (během 24 hodin není zaznamenána zvýšená teplota). Pokud jsou zaznamenány obtíže, je třeba kontaktovat nejbližší zdravotnické středisko a domluvit se na návštěvě lékaře. Nejsou-li pociťovány po podezření na rizikový kontakt žádné symptomy, není vyžadováno podstupovat test.

Seznam zdravotnických středisek v jednotlivých guvernorátech, vč. kontaktů, je k dispozici zde (pouze v arabštině).

Testování v Palestině provádějí jak státní zařízení, tak soukromé laboratoře.

Seznam poskytovatelů zdravotnických služeb v jednotlivých guvernorátech, vč. kontaktů, je k dispozici zde (pouze v arabštině).  Pro ev. dotazy je k dispozici bezplatná linka 1800000888.

TRANZIT

Palestina není tranzitní zemí.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo zdravotnictví Palestiny (pouze v arabštině)

Seznam zdravotnických středisek v jednotlivých guvernorátech (pouze v arabštině)

Seznam poskytovatelů zdravotnických služeb v jednotlivých guvernorátech (pouze v arabštině)

Souhrnné informace o očkování v Palestině (pouze v arabštině)

Seznam očkovacích center v Palestině (pouze v arabštině)

Bezplatná COVID-19 linka: 1800000888

Styčný úřad České republiky v Ramalláhu

Aplikace DROZD

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Povinnost předkládat negativní PCR test (nebo platný Zelený pas) při odjezdu z Palestiny přes území Izraele byla zrušena; cizinci při odletu z Izraele nemusí vyplňovat ani tzv. Exit Form.  Jiné požadavky mohou mít letecké společnosti či cílová nebo tranzitní země. 

Přehled podmínek návratu do České republiky naleznete zde.  


Cestovní doporučení a varování vydávaná MZV ČR vycházejí z informací, které má MZV ČR k dispozici ve chvíli zveřejnění a které jsou považovány za důvěryhodné. MZV ČR nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací, ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle měnit. 
Rozhodnutí o uskutečnění cesty je výhradní odpovědností každého jednotlivce či vysílající instituce.
Odkazy na informační zdroje, právní předpisy apod. v zahraničí se vždy týkají pouze specifické situace a nejedná se o úplný výčet. Právní předpisy cizího státu se mohou kdykoli změnit bez informování MZV ČR. MZV ČR proto doporučuje před cestou případně kontaktovat příslušnou diplomatickou nebo konzulární misi cílové země.
MZV ČR důrazně doporučuje dodržovat doporučení uvedená v cestovních a bezpečnostních pokynech a uzavřít odpovídající pojistné krytí.