česky  english 

rozšířené vyhledávání
varovani_symbol
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu do Palestiny a změny v možnostech cestování z ČR

MZV ČR i nadále doporučuje cestovat do zahraničí pouze a jen z nezbytných, naléhavých a neodkladných důvodů.

VYCESTOVÁNÍ  Z ČR  a  NÁVRAT DO ČR


Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021.

viz.: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26-unora-2021-186956/

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

viz.: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

viz.: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

 

VSTUP NA PALESTINSKÁ ÚZEMÍ:

Na Západní břeh Jordánu i nadále nelze vstoupit. Možnost cestování prostřednictvím izraelských letišť je aktuálně vyloučena.

 

DOPRAVA:

Pozemní doprava z Jordánu není v současnosti možná. Vstup do pásma Gazy je možný z Egypta prostřednictvím přechodu Rafah.

Ohledně letecké dopravy prostřednictvím letišť v Izraeli jsou informace uvedeny na stránkách velvyslanectví ČR v Tel Avivu.

Podmínky fungování veřejné dopravy na místě se velmi často mění. Cestování mezi guvernoráty je omezeno. Z pohledu cestování občanů ČR je možnost příjezdu na území PAÚ prakticky vyloučená.

 

OPATŘENÍ:

Na území PAÚ byl vyhlášen od března 2020 stav nouze. Toto opatření je pravidelně prodlužováno, aktuálně platí do 1. dubna 2021. Jeho součástí je zákaz shromažďování, dodržování celé řady hygienických předpisů,  a především úplné uzavření obcí s vysokým podílem nemocných.

Kromě toho jsou v platnosti do 11. března 2021 tyto opatření:
Všechny školy od předškolního vzděláváni až po vysokoškolské jsou uzavřeny (s výjimkou maturitního ročníku SŠ).
Je zakázán pohyb mezi guvernoráty s výjimkou přepravy nemocných resp. zdravotníků a přepravy potravin.
Je zakázáno, aby na Západní břeh cestovala arabská populace z IL, PS pracovníkům je zakázáno cestovat na místo pracoviště do IL nebo do osad.
V úřadech a firemních kancelářích nesmí být na pracovišti přítomno více než 50% zaměstnanců.
Ve výrobních podnicích a ve službách nesmí být na pracovišti přítomno více než 50% zaměstnanců.
Je zakázáno pořádat svatební oslavy a smuteční hostiny.
Každý den mezi 19:00 a 6:00 je zaveden úplný zákaz pohybu, v pátky a soboty je zaveden po celých 24h. V pátky a soboty a ve výše uvedeném časovém úseku ostatních dnů mohou být otevřeny pouze lékárny a pekařství, všechny ostatní obchody musí být uzavřeny.
Po celé dva týdny jsou dále uzavřena kadeřnictví, posilovny, restaurace a kavárny (ty mohou fungovat nabízet jídlo s sebou).

V případě nařízení domácí karantény trvá na Západním břehu Jordánu 10 dnů, v pásmu Gazy zůstává v platnosti karanténa v délce 21 dnů.

 

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Palestinské Ministerstvo zdravotnictví: http://www.moh.gov.ps/portal/en/

Zastoupení Světové zdravotnické organizace (WHO) na palestinských územích:   http://www.emro.who.int/pse/palestine-news/landing-page-for-covid19.html

 

Další informace o vývoji situace šíření koronaviru naleznete na webových stránkách https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje všem cestovatelům registraci v aplikaci DROZD a v případě nouzové situace kontaktovat nejbližší zastupitelský úřad ČR.


Cestovní doporučení a varování vydávaná MZV ČR vycházejí z informací, které má MZV ČR k dispozici ve chvíli zveřejnění a které jsou považovány za důvěryhodné. MZV ČR nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací, ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle měnit. 
Rozhodnutí o uskutečnění cesty je výhradní odpovědností každého jednotlivce či vysílající instituce.
Odkazy na informační zdroje, právní předpisy apod. v zahraničí se vždy týkají pouze specifické situace a nejedná se o úplný výčet. Právní předpisy cizího státu se mohou kdykoli změnit bez informování MZV ČR. MZV ČR proto doporučuje před cestou případně kontaktovat příslušnou diplomatickou nebo konzulární misi cílové země.
MZV ČR důrazně doporučuje dodržovat doporučení uvedená v cestovních a bezpečnostních pokynech a uzavřít odpovídající pojistné krytí.