česky  english 

rozšířené vyhledávání

Akce Stálého zastoupení

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu organizuje, hostí či spolupořádá celou řadu odborných, společenských a kulturních akcí.

Mezi ty největší patří oblíbená Czech Street Party a filmový festival Jeden svět v Bruselu.

Podívejte se na naše akce obrazem ve Fotogalerii.

Informace k účasti a podpoře konferencí, kulturních akcí i dalších českých aktivit v zahraničí

 

Níže uvádíme, jakým způsobem a za jakých okolností může velvyslanectví, stálá mise či generální konzulát ČR podporovat české umělce, akademiky a další organizátory českých aktivit v zahraničí.

Podporu lze řadit do těchto hlavních kategorií:
 

  • Záštita, vystoupení, úvodní slovo velvyslance:

Zastupitelský úřad může na mimořádné aktivity udělit záštitu, případně zajistit vystoupení velvyslance, či jiného vhodného představitele při slavnostním zahájení nebo ukončení akce. V odůvodněných případech lze připravit úvodní slovo do katalogů, na pozvánky či do dalších tištěných a elektronických materiálů;

V případě zájmu o záštitu si Vás dovolujeme odkázat na web-stránky www.euroskop.cz , kde naleznete veškeré informace a také formulář pro žadatele;

  • Propagace aktivit zviditelňující české umění:

Můžeme aktivity jak kulturního, tak ekonomického charakteru propagovat, je-li to vhodné, na našich webových stránkách nebo na našem facebooku, umístit upoutávky a pozvánky do čekárny konzulárního úseku, promítat informaci o akci do prostoru před úřadem beamerem, je-li tento volný;

  • Poradenská činnost:

Rádi poradíme, pokud to bude možné, na které belgické instituce se lze s konkrétní tématikou obrátit. Vyjednávat jménem organizátorů nám však nepřísluší;

  • Přímá finanční podpora aktivit:

S politováním sdělujeme, že velvyslanectví nemá volně k dispozici rozpočtové prostředky k přímé finanční podpoře aktivit českých umělců v zahraničí. Nemůžeme ani z kapacitních důvodů umělcům organizovat vystoupení nebo jim shánět sponzory. Rovněž nemůžeme například prodávat vstupenky, organizovat šňůry koncertů, ubytování a přesuny umělců po území Belgie ani organizovat jejich volnočasové aktivity a pojištění vystavovaných předmětů. Za předpokladu, že navrhovaná kulturní či prezentační aktivita je zavčas komunikována a hodnocena jako realizovatelná, je třeba o ní se zastupitelským úřadem komunikovat nejpozději v prvním čtvrtletí roku předcházejícího aktivitu. Důvodem je, že je třeba kulturně-prezentační plán spolu s příslušnými finančními požadavky sestavovat tak, aby mohl být zpracován ze všech diplomatických zastoupení včas, před přípravou státního rozpočtu, ze kterého jsou prostředky případně uvolněny;

Doporučujeme, aby se ti, kteří připravují projekt, vyžadující zejména finanční podporu, obrátili na Ministerstvo kultury České republiky, jež každoročně vypisuje výběrové řízení na granty určené na podporu českého umění v zahraničí.
 

  •  Umístění loga velvyslanectví nebo instituce, kterou ČR právě zastupuje, zařazení do oficiálních doprovodných aktivit:

Podmínka ve vztahu k logu se týká například kulturního rámce rotujícího předsednictví V4, českého předsednictví v Radě EU, předsednictví ve výborech dalších mezinárodních organizací. Za předpokladu, že navrhovaná kulturně-prezentační událost tematicky odpovídá stanovenému rámci a podporuje cíle velvyslanectví nebo předsednické činnosti, je tuto možné zařadit do oficiálních aktivit. Upozorňujeme však, že uzávěrka pro zařazování je zpravidla již rok až dva před konáním aktivity.

Evropské záležitosti lze komunikovat s příslušným odborem Ministerstva kultury, předsednictví v Radě EU je primárně koordinováno Úřadem vlády www.vlada.cz
 

On-line přenosy hudebního festivalu Pražské jaro 2021

thumb

Podobně jako v loňském roce se hudební festival Pražské jaro 2021 uskuteční z větší části v on-line podobě. Uvedeno bude celkem 23 koncertů, které budou ke zhlédnutí na webových stránkách festivalu. V pořadí již 76. ročník festivalu se bude… více ►

Webinář zaměřený na přípravu na EPSO testy

thumb

Stále zastoupení ČR při EU v Bruselu pořádá ve čtvrtek 25. března 2021 od 10:00 do 14:30 přípravu v angličtině zaměřenou na psychometrické testy. Interaktivní webinář organizuje ČR zdarma, v rámci vládní Strategie na podporu Čechů v EU. více ►

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu uspořádalo snídani s obránci lidských práv

thumb

Snídani s názvem „Proč obránci lidských práv potřebují politickou pozornost?“ hostila dne 15. 12. 2020 velvyslankyně a stálá představitelka ČR v Politickém a bezpečnostním výboru paní Jitka Látal Znamenáčková. S úvodním projevem… více ►

Václav Havel European Dialogues 2020

thumb

Představují svobodná média svobodnou společnost? (Do free media equal free society?) - Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu, České centrum v Bruselu, velvyslanectví ČR v Belgickém království a Knihovna Václava Havla v Praze pořádají každoroční… více ►

Video-brífink na SZ k povolební situaci v Gruzii

V pátek 20. listopadu uspořádalo SZ ČR při EU v Brusel spolu s Open Society European Policy Institute (OSEPI) videokonferenční briefing k situaci v Gruzii. Na úvod velvyslankyně při politickém a bezpečnostním výboru Jitka Látal Znamenáčková… více ►

Připomenutí výročí 17. listopadu na Stálém zastoupení v Bruselu

thumb

V úterý 17. listopadu 2020 ve večerních hodinách si zaměstnanci Stálého zastoupení a jejich rodinní příslušníci, stejně jako několik desítek dalších Čechů žijících a pracujících v Bruselu, připomenuli státní svátek - Den boje za svobodu a… více ►

Webináře k výběrovým řízením do institucí EU – druhá polovina dubna (16., 21. , 23. a 28. 4. 2020)

Po sérii seminářů k výběrovým řízením do institucí EU, které proběhly na území České republiky a Bruselu v uplynulých letech zejména prezenční formou, pokračujeme s přípravou dalších školení. Ačkoli interaktivní vedení seminářů v prostorách… více ►