česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Budoucnost trhu s elektřinou tématem konference

V úterý 31. ledna 2017 hostilo Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii konferenci na vysoké úrovni, která byla  věnována problematice nového uspořádání trhu s elektřinou. Mezi hlavní řečníky patřili místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, ministr průmyslu a obchodu České republiky Jan Mládek a předseda výboru pro průmysl výzkum a energetiku Evropského parlamentu Jerzy Buzek.
 

Na úvod konference připomněl ministr Mládek význam budoucí podoby trhu s elektřinou zejména pro dokončení vnitřního trhu s energiemi. Ministr Mládek ve svém projevu mimo jiné položil zásadní otázku, jak bude fungovat liberalizovaný a integrovaný evropský trh s elektřinou, pokud se jednotlivá opatření navržená Evropskou komisí v balíčku bez dalšího implementují. „Evropa si nesmí nechat uniknout tuto historickou příležitost. Jsme na křižovatce Energy-Only-Market vs. národní intervencionismus“, uvedl ministr Mládek.

Místopředseda Šefčovič zdůraznil na jedné straně význam „zimního balíčku“ pro zvyšování hospodářského růstu a zaměstnanosti v EU a na druhé pak nutnost vytvořit stabilní prostředí pro investory. Za velké téma pro rok 2017 označil dekarbonizaci dopravy.

Předseda Jerzy Buzek akcentoval význam bezpečnosti dodávek, solidarity a technologické neutrality. Evropský parlament se těmto tématům bude dle předsedy Buzka věnovat na základě již přijatých resolucí k „Novému uspořádání trhu s elektřinou“ a „Novému údělu pro spotřebitele energií“.

Ministr Mládek po proběhnuvší diskuzi připomněl přelomový význam návrhu nového uspořádání trhu s elektřinou, který bude určovat podobu evropského energetického sektoru pro další desetiletí. „Jedná se bezpochyby o největší reformu energetického sektoru od počátku liberalizace trhu,” shrnul ministr Mládek.

Návrh nového uspořádání trhu s elektřinou je součástí zimního balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“, který Evropská komise zveřejnila v listopadu 2016. Balíček by měl být odpovědí na potřebu vytvoření stabilního a spolehlivého rámce pro trh s elektřinou, který bude schopen plně integrovat obnovitelné zdroje, posílit správné fungování trhu a dostatečně motivovat investory k dlouhodobým investičním rozhodnutím. Cílem konference „New Electricity Market Design: Framework for Achieving the Energy Union“ bylo zprostředkovat diskuzi mezi zástupci členských států, evropských institucí, subjektů podnikajících v energetickém sektoru a jiných zainteresovaných stran, kteří budou zapojeni do formování regulatorního rámce pro fungování Energetické unie.