česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Den Univerzity Karlovy v Bruselu

Kdy: 10.11.2015 19:00 - 21:00, Kde: Stálé zastoupení České republiky při EU, Brusel/Belgie

Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci se Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii a Velvyslanectvím České republiky v Bruselu si Vás dovoluje pozvat na setkání se zástupci Univerzity Karlovy, které se uskuteční v rámci akce „Den UK v Bruselu“.

Setkání s Alumni se v Bruselu koná 10. listopadu 2015 od 19:00 do 21:00 hod v prostorách Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii (adresa: Rue Caroly 15, 1050 Brusel). Na setkání budou přítomni mj. PhDr. Martin Povejšil, Stálý představitel ČR při EU a Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy.

Cílem akce je navázat a posílit partnerství a spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a absolventy žijícími v Belgii. Univerzitu Karlovu každoročně absolvuje na 9000 studentů. Univerzita Karlova proto rozvíjí svůj Klub Alumni, v rámci kterého bývalým studentům poskytuje informační, vzdělávací a kulturní a společenské služby. Na akci je v současné době přihlášeno na více 130 bývalých studentů Univerzity Karlovy, kteří pracují ve významných institucích (např. Stálá delegace při NATO Brusel, Evropský parlament, Rada Evropy, MZV - Stálé zastoupení ČR při EU, Council Jurist-Linguists, Liaison Office with the European Union, European Investment Bank).

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Kontakt a bližší informace o akci:

Julie Grúzová (julie.gruzova@ruk.cuni.cz, +420 224 491 774)
Adéla Jiroudková (adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz, +420 224 491 731)