česky  english 

rozšířené vyhledávání
img_6277_2
Foto: SZEU Brusel
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Diskuse na téma Pečeť excelence

Stálé zastoupení ČR při EU hostilo 4. dubna 2016 debatu na téma Pečeť excelence. Tato iniciativa je zaměřena na podporu projektových návrhů malých a středních podniků, které není možné financovat z programu Horizont 2020 v důsledku nedostatku financí v rámci konkrétní výzvy.

Iniciativa byla zahájena v loňském roce a je realizovaná v úzké spolupráci Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) a Generálního ředitelství EK pro regionální politiku (DG REGIO). Cílem akce bylo diskutovat o národních a regionálních schématech Pečeti excelence a sdílet zkušenosti s vytvářením synergií mezi programem Horizont 2020 a Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF).

Pečeť excelence v úvodu představila Magda de Carli z Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace. Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu, se ve svém příspěvku věnovala nutnosti podpořit lokální inovativní projekty a důležitosti druhé šance pro výborné projekty. Petr Očko z Technologické agentury České republiky představil aktivity na národní úrovni a Adéla Hradilová z Jihomoravského inovačního centra informovala o nástroji SME-I Brno, skrze nějž budou podporovány inovativní projekty, které obdrží nebo obdrželi Pečeť excelence, předložené malými a středními podniky se sídlem v Jihomoravském kraji. Příklady dobrých praxí realizovaných ve Španělsku představil Vladimir Cid Bourie ze španělské kanceláře pro výzkum a technologie.

Debaty se zúčastnili zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a představitelé vědecké, průmyslové a inovační komunity působící v Bruselu.

Akci organizovala ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu a Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE).

Galerie


Diskuse na téma Pečeť excelence