česky  english 

rozšířené vyhledávání

Akce Stálého zastoupení

Podívejte se na přehled akcí v průběhu CZ PRES (PDF, 483 KB) v období červenec - prosinec 2022. 

Upozorňujeme, že se jedná o předběžný přehled, který se s ohledem na aktuální situaci může změnit.

Samostatný přehled kulturních akcí v období českého předsednictví naleznete zde.

 

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu organizuje, hostí či spolupořádá celou řadu odborných, společenských a kulturních akcí.

Mezi ty největší patří oblíbená Czech Street Party a filmový festival Jeden svět v Bruselu.

Podívejte se na naše akce obrazem ve Fotogalerii.

Informace k účasti a podpoře konferencí, kulturních akcí i dalších českých aktivit v zahraničí

 

Níže uvádíme, jakým způsobem a za jakých okolností může velvyslanectví, stálá mise či generální konzulát ČR podporovat české umělce, akademiky a další organizátory českých aktivit v zahraničí.

Podporu lze řadit do těchto hlavních kategorií:
 

Záštita, vystoupení, úvodní slovo velvyslance:

Zastupitelský úřad může na mimořádné aktivity udělit záštitu, případně zajistit vystoupení velvyslance, či jiného vhodného představitele při slavnostním zahájení nebo ukončení akce. V odůvodněných případech lze připravit úvodní slovo do katalogů, na pozvánky či do dalších tištěných a elektronických materiálů;

V případě zájmu o záštitu si Vás dovolujeme odkázat na web-stránky www.euroskop.cz , kde naleznete veškeré informace a také formulář pro žadatele;

Propagace aktivit zviditelňující české umění:

Můžeme aktivity jak kulturního, tak ekonomického charakteru propagovat, je-li to vhodné, na našich webových stránkách nebo na našem facebooku, umístit upoutávky a pozvánky do čekárny konzulárního úseku, promítat informaci o akci do prostoru před úřadem beamerem, je-li tento volný;

Poradenská činnost:

Rádi poradíme, pokud to bude možné, na které belgické instituce se lze s konkrétní tématikou obrátit. Vyjednávat jménem organizátorů nám však nepřísluší;

Přímá finanční podpora aktivit:

S politováním sdělujeme, že velvyslanectví nemá volně k dispozici rozpočtové prostředky k přímé finanční podpoře aktivit českých umělců v zahraničí. Nemůžeme ani z kapacitních důvodů umělcům organizovat vystoupení nebo jim shánět sponzory. Rovněž nemůžeme například prodávat vstupenky, organizovat šňůry koncertů, ubytování a přesuny umělců po území Belgie ani organizovat jejich volnočasové aktivity a pojištění vystavovaných předmětů. Za předpokladu, že navrhovaná kulturní či prezentační aktivita je zavčas komunikována a hodnocena jako realizovatelná, je třeba o ní se zastupitelským úřadem komunikovat nejpozději v prvním čtvrtletí roku předcházejícího aktivitu. Důvodem je, že je třeba kulturně-prezentační plán spolu s příslušnými finančními požadavky sestavovat tak, aby mohl být zpracován ze všech diplomatických zastoupení včas, před přípravou státního rozpočtu, ze kterého jsou prostředky případně uvolněny;

Doporučujeme, aby se ti, kteří připravují projekt, vyžadující zejména finanční podporu, obrátili na Ministerstvo kultury České republiky, jež každoročně vypisuje výběrové řízení na granty určené na podporu českého umění v zahraničí.
 

Umístění loga velvyslanectví nebo instituce, kterou ČR právě zastupuje, zařazení do oficiálních doprovodných aktivit:

Podmínka ve vztahu k logu se týká například kulturního rámce rotujícího předsednictví V4, českého předsednictví v Radě EU, předsednictví ve výborech dalších mezinárodních organizací. Za předpokladu, že navrhovaná kulturně-prezentační událost tematicky odpovídá stanovenému rámci a podporuje cíle velvyslanectví nebo předsednické činnosti, je tuto možné zařadit do oficiálních aktivit. Upozorňujeme však, že uzávěrka pro zařazování je zpravidla již rok až dva před konáním aktivity.

Evropské záležitosti lze komunikovat s příslušným odborem Ministerstva kultury, předsednictví v Radě EU je primárně koordinováno Úřadem vlády www.vlada.cz
 

EHSV na Stálém Zastoupení

thumb

U příležitosti zahájení nového funkčního období EHSV uspořádal dne 9. prosince 2016 stálý představitel ČR při EU velvyslanec Martin Povejšil přátelské setkání vedoucích pracovníků Stálého zastoupení s českými delegáty v EHSV. Kromě přání úspěchů… více ►

Debata o mezinárodní mobilitě a podpoře mladých vědců

img_1010

Stále zastoupení ČR při EU hostilo 1. prosince 2015 debatu věnovanou problematice mezinárodní mobility a podpoře mladých vědeckých pracovníků. Moderovaná debata byla součástí akce „Ozvěny festivalu AFO v Bruselu“ a předcházela… více ►

Evropské dialogy Václava Havla: „Nestabilní východní sousedsví Evropy: Jaká je role občanské společnosti?"

conference_lessons_in_democracy_since_2

Kdy: 18.11.2015  Kde: Brusel/Belgie

Stálé zastoupení České republiky při EU, České centrum v Bruselu, Eastern Partnership Civil Society Forum a Knihovna Václava Havla si Vás dovolují srdečně pozvat na konferenci „Nestabilní východní… více ►

Setkání s Alumni Univerzity Karlovy

dsc_2569

Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci se Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii a Velvyslanectvím České republiky v Bruselu uspořádala na půdě Stálého zastoupení 10. listopadu 2015 setkání s Alumni, kteří působí v Bruselu… více ►

Den Univerzity Karlovy v Bruselu

budova_sz_001

Kdy: 10.11.2015  Kde: Stálé zastoupení České republiky při EU, Brusel/Belgie

Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci se Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii a Velvyslanectvím České republiky v Bruselu si Vás dovoluje pozvat na setkání se zástupci Univerzity… více ►

V4 Digital Day

thumb

Kdy: 09.11.2015  Kde: Brusel/Belgie

Stálé zastoupení ČR při EU hostí 9. listopadu 2015 u příležitosti českého předsednictví Visegrádské skupiny konferenci „V4 Digital Day“. Cílem akce je prezentovat úspěšné společnosti ze zemí… více ►

Seminář: Czech is Nano

thumb

Stále zastoupení ČR při EU hostilo 15. října 2015 odborný seminář věnovaný českému nanoprůmyslu. Jeho zástupci zde představili své úspěchy v oblasti nanotechnologií, zejména nanomedicíny, 3D nanotisku a nanostruktur pro uchovávání energie a… více ►