česky  english 

rozšířené vyhledávání

Akce Stálého zastoupení

Podívejte se na přehled akcí v průběhu CZ PRES (PDF, 483 KB) v období červenec - prosinec 2022. 

Upozorňujeme, že se jedná o předběžný přehled, který se s ohledem na aktuální situaci může změnit.

Samostatný přehled kulturních akcí v období českého předsednictví naleznete zde.

 

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu organizuje, hostí či spolupořádá celou řadu odborných, společenských a kulturních akcí.

Mezi ty největší patří oblíbená Czech Street Party a filmový festival Jeden svět v Bruselu.

Podívejte se na naše akce obrazem ve Fotogalerii.

Informace k účasti a podpoře konferencí, kulturních akcí i dalších českých aktivit v zahraničí

 

Níže uvádíme, jakým způsobem a za jakých okolností může velvyslanectví, stálá mise či generální konzulát ČR podporovat české umělce, akademiky a další organizátory českých aktivit v zahraničí.

Podporu lze řadit do těchto hlavních kategorií:
 

Záštita, vystoupení, úvodní slovo velvyslance:

Zastupitelský úřad může na mimořádné aktivity udělit záštitu, případně zajistit vystoupení velvyslance, či jiného vhodného představitele při slavnostním zahájení nebo ukončení akce. V odůvodněných případech lze připravit úvodní slovo do katalogů, na pozvánky či do dalších tištěných a elektronických materiálů;

V případě zájmu o záštitu si Vás dovolujeme odkázat na web-stránky www.euroskop.cz , kde naleznete veškeré informace a také formulář pro žadatele;

Propagace aktivit zviditelňující české umění:

Můžeme aktivity jak kulturního, tak ekonomického charakteru propagovat, je-li to vhodné, na našich webových stránkách nebo na našem facebooku, umístit upoutávky a pozvánky do čekárny konzulárního úseku, promítat informaci o akci do prostoru před úřadem beamerem, je-li tento volný;

Poradenská činnost:

Rádi poradíme, pokud to bude možné, na které belgické instituce se lze s konkrétní tématikou obrátit. Vyjednávat jménem organizátorů nám však nepřísluší;

Přímá finanční podpora aktivit:

S politováním sdělujeme, že velvyslanectví nemá volně k dispozici rozpočtové prostředky k přímé finanční podpoře aktivit českých umělců v zahraničí. Nemůžeme ani z kapacitních důvodů umělcům organizovat vystoupení nebo jim shánět sponzory. Rovněž nemůžeme například prodávat vstupenky, organizovat šňůry koncertů, ubytování a přesuny umělců po území Belgie ani organizovat jejich volnočasové aktivity a pojištění vystavovaných předmětů. Za předpokladu, že navrhovaná kulturní či prezentační aktivita je zavčas komunikována a hodnocena jako realizovatelná, je třeba o ní se zastupitelským úřadem komunikovat nejpozději v prvním čtvrtletí roku předcházejícího aktivitu. Důvodem je, že je třeba kulturně-prezentační plán spolu s příslušnými finančními požadavky sestavovat tak, aby mohl být zpracován ze všech diplomatických zastoupení včas, před přípravou státního rozpočtu, ze kterého jsou prostředky případně uvolněny;

Doporučujeme, aby se ti, kteří připravují projekt, vyžadující zejména finanční podporu, obrátili na Ministerstvo kultury České republiky, jež každoročně vypisuje výběrové řízení na granty určené na podporu českého umění v zahraničí.
 

Umístění loga velvyslanectví nebo instituce, kterou ČR právě zastupuje, zařazení do oficiálních doprovodných aktivit:

Podmínka ve vztahu k logu se týká například kulturního rámce rotujícího předsednictví V4, českého předsednictví v Radě EU, předsednictví ve výborech dalších mezinárodních organizací. Za předpokladu, že navrhovaná kulturně-prezentační událost tematicky odpovídá stanovenému rámci a podporuje cíle velvyslanectví nebo předsednické činnosti, je tuto možné zařadit do oficiálních aktivit. Upozorňujeme však, že uzávěrka pro zařazování je zpravidla již rok až dva před konáním aktivity.

Evropské záležitosti lze komunikovat s příslušným odborem Ministerstva kultury, předsednictví v Radě EU je primárně koordinováno Úřadem vlády www.vlada.cz
 

Připomenutí výročí 17. listopadu na Stálém zastoupení v Bruselu

thumb

V úterý 17. listopadu 2020 ve večerních hodinách si zaměstnanci Stálého zastoupení a jejich rodinní příslušníci, stejně jako několik desítek dalších Čechů žijících a pracujících v Bruselu, připomenuli státní svátek - Den boje za svobodu a… více ►

Webináře k výběrovým řízením do institucí EU – druhá polovina dubna (16., 21. , 23. a 28. 4. 2020)

Po sérii seminářů k výběrovým řízením do institucí EU, které proběhly na území České republiky a Bruselu v uplynulých letech zejména prezenční formou, pokračujeme s přípravou dalších školení. Ačkoli interaktivní vedení seminářů v prostorách… více ►

Příprava na 3. kolo konkurzu EPSO v Bruselu  

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s École Nationale d’Administration (ENA) pořádá dne 10. února 2020 (14-17 hod.) přípravný kurz zaměřený na část 3. kola konkurzů EPSO, tzv. Case study – případovou studii. Semináře… více ►

Návštěva Evropského parlamentu 

V pátek 13. prosince 2019 se uskutečnila komentovaná prohlídka Evropského parlamentu v češtině pořádaná Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii. Akce se zúčastnili stážisté z institucí EU, národní experti vyslaní do Evropské komise… více ►

Školení zaměřené na 2. kolo testů EPSO – e -Tray 25.11. v Praze a Bruselu 

Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) ve spolupráci s École Nationale d’Administration (ENA) pořádá dne 25. 11. 2019 (10:00 – 17:00 hod - registrace proběhne od 9:30 hod) přípravný kurz zaměřený na 2. kolo… více ►

Státní tajemnice pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Milena Hrdinková diskutovala s Čechy v institucích

thumb

V pondělí 18. 11. 2019 se na Stálém zastoupení v Bruselu uskutečnilo neformální setkání státní tajemnice pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Mileny Hrdinkové s Čechy, kteří pracují v institucích EU. více ►

Setkání českých stážistů s diplomaty Stálého zastoupení

thumb

Ve středu 23. října 2019 se na Stálém zastoupení uskutečnilo setkání dvacítky českých stážistů v Bruselu s pracovníky Stálého zastoupení. Nejvíce bylo stážistů z unijních institucí: Evropské komise, Evropského parlamentu, evropských agentur… více ►