česky  english 

rozšířené vyhledávání

Akce Stálého zastoupení

Podívejte se na přehled akcí v průběhu CZ PRES (PDF, 483 KB) v období červenec - prosinec 2022. 

Upozorňujeme, že se jedná o předběžný přehled, který se s ohledem na aktuální situaci může změnit.

Samostatný přehled kulturních akcí v období českého předsednictví naleznete zde.

 

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu organizuje, hostí či spolupořádá celou řadu odborných, společenských a kulturních akcí.

Mezi ty největší patří oblíbená Czech Street Party a filmový festival Jeden svět v Bruselu.

Podívejte se na naše akce obrazem ve Fotogalerii.

Informace k účasti a podpoře konferencí, kulturních akcí i dalších českých aktivit v zahraničí

 

Níže uvádíme, jakým způsobem a za jakých okolností může velvyslanectví, stálá mise či generální konzulát ČR podporovat české umělce, akademiky a další organizátory českých aktivit v zahraničí.

Podporu lze řadit do těchto hlavních kategorií:
 

Záštita, vystoupení, úvodní slovo velvyslance:

Zastupitelský úřad může na mimořádné aktivity udělit záštitu, případně zajistit vystoupení velvyslance, či jiného vhodného představitele při slavnostním zahájení nebo ukončení akce. V odůvodněných případech lze připravit úvodní slovo do katalogů, na pozvánky či do dalších tištěných a elektronických materiálů;

V případě zájmu o záštitu si Vás dovolujeme odkázat na web-stránky www.euroskop.cz , kde naleznete veškeré informace a také formulář pro žadatele;

Propagace aktivit zviditelňující české umění:

Můžeme aktivity jak kulturního, tak ekonomického charakteru propagovat, je-li to vhodné, na našich webových stránkách nebo na našem facebooku, umístit upoutávky a pozvánky do čekárny konzulárního úseku, promítat informaci o akci do prostoru před úřadem beamerem, je-li tento volný;

Poradenská činnost:

Rádi poradíme, pokud to bude možné, na které belgické instituce se lze s konkrétní tématikou obrátit. Vyjednávat jménem organizátorů nám však nepřísluší;

Přímá finanční podpora aktivit:

S politováním sdělujeme, že velvyslanectví nemá volně k dispozici rozpočtové prostředky k přímé finanční podpoře aktivit českých umělců v zahraničí. Nemůžeme ani z kapacitních důvodů umělcům organizovat vystoupení nebo jim shánět sponzory. Rovněž nemůžeme například prodávat vstupenky, organizovat šňůry koncertů, ubytování a přesuny umělců po území Belgie ani organizovat jejich volnočasové aktivity a pojištění vystavovaných předmětů. Za předpokladu, že navrhovaná kulturní či prezentační aktivita je zavčas komunikována a hodnocena jako realizovatelná, je třeba o ní se zastupitelským úřadem komunikovat nejpozději v prvním čtvrtletí roku předcházejícího aktivitu. Důvodem je, že je třeba kulturně-prezentační plán spolu s příslušnými finančními požadavky sestavovat tak, aby mohl být zpracován ze všech diplomatických zastoupení včas, před přípravou státního rozpočtu, ze kterého jsou prostředky případně uvolněny;

Doporučujeme, aby se ti, kteří připravují projekt, vyžadující zejména finanční podporu, obrátili na Ministerstvo kultury České republiky, jež každoročně vypisuje výběrové řízení na granty určené na podporu českého umění v zahraničí.
 

Umístění loga velvyslanectví nebo instituce, kterou ČR právě zastupuje, zařazení do oficiálních doprovodných aktivit:

Podmínka ve vztahu k logu se týká například kulturního rámce rotujícího předsednictví V4, českého předsednictví v Radě EU, předsednictví ve výborech dalších mezinárodních organizací. Za předpokladu, že navrhovaná kulturně-prezentační událost tematicky odpovídá stanovenému rámci a podporuje cíle velvyslanectví nebo předsednické činnosti, je tuto možné zařadit do oficiálních aktivit. Upozorňujeme však, že uzávěrka pro zařazování je zpravidla již rok až dva před konáním aktivity.

Evropské záležitosti lze komunikovat s příslušným odborem Ministerstva kultury, předsednictví v Radě EU je primárně koordinováno Úřadem vlády www.vlada.cz
 

Diskuze s Heather Grabbe o výzvách nové Evropské komise

thumb

V pondělí 15. října se na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu uskutečnilo další setkání Češek pracujících v evropských institucích. Tentokrát byly na tuto „networkovací“ akci pozvány i slovenské kolegyně. více ►

Setkání velvyslance Dürra s českými národními experty

thumb

V pátek 11. října 2019 proběhlo v prostorách Stálého zastoupení každoroční setkání velvyslance a stálého představitele ČR ve výboru COREPER II Jakuba Dürra s dvacítkou českých národních expertů. Od loňského přijetí (15. 11. 2018) na úrovni… více ►

Velvyslanec Jakub Dürr diskutoval s významnými Čechy v EU

thumb

V pondělí 30. září 2019 se v restauraci Park Side Brasserie v Bruselu v těsné blízkosti parku Cinquantenaire hovořilo u několika stolů česky. Témata však byla evropská – nový rozpočet Evropské unie, nové institucionální uspořádání,… více ►

Setkání s českými překladateli a tlumočníky

thumb

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se na Stálém zastoupení ČR při EU V Bruselu uskutečnilo setkání Čechů pracujících při Evropské unii jako překladatelé a tlumočníci. Všechny hosty na úvod přivítal velvyslanec a stálý představitel ČR ve výboru COREPER II… více ►

Česká Street Party podvanácté

thumb

V pátek 14. června úspěšně proběhla letní Czech Street Party, která se již tradičně koná před budovou Stálého zastoupení ČR při EU na rue Caroly. Stálé zastoupení akci pořádalo společně s Českým centrem v Bruselu, s agenturou Czech Tourism, s… více ►

Patnáct let v EU - Co jsme se naučili?

thumb

V pondělí 20. května 2019 v Pražském domě v Bruselu v rámci oslav 15. výročí rozšíření EU proběhla panelová diskuse pod názvem „15 let v EU: Co jsme se naučili?“, kterou společně uspořádala platforma Think Visegrad, Institut pro… více ►

Návštěva Evropského parlamentu

thumb

V pondělí 6. května se uskutečnila organizovaná prohlídka Evropského parlamentu pořádaná Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii v Bruselu. Akce se zúčastnili národní experti, stážisté, a několik dalších Čechů působících v… více ►