česky  english 

rozšířené vyhledávání

Akce Stálého zastoupení

Podívejte se na přehled akcí v průběhu CZ PRES (PDF, 483 KB) v období červenec - prosinec 2022. 

Upozorňujeme, že se jedná o předběžný přehled, který se s ohledem na aktuální situaci může změnit.

Samostatný přehled kulturních akcí v období českého předsednictví naleznete zde.

 

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu organizuje, hostí či spolupořádá celou řadu odborných, společenských a kulturních akcí.

Mezi ty největší patří oblíbená Czech Street Party a filmový festival Jeden svět v Bruselu.

Podívejte se na naše akce obrazem ve Fotogalerii.

Informace k účasti a podpoře konferencí, kulturních akcí i dalších českých aktivit v zahraničí

 

Níže uvádíme, jakým způsobem a za jakých okolností může velvyslanectví, stálá mise či generální konzulát ČR podporovat české umělce, akademiky a další organizátory českých aktivit v zahraničí.

Podporu lze řadit do těchto hlavních kategorií:
 

Záštita, vystoupení, úvodní slovo velvyslance:

Zastupitelský úřad může na mimořádné aktivity udělit záštitu, případně zajistit vystoupení velvyslance, či jiného vhodného představitele při slavnostním zahájení nebo ukončení akce. V odůvodněných případech lze připravit úvodní slovo do katalogů, na pozvánky či do dalších tištěných a elektronických materiálů;

V případě zájmu o záštitu si Vás dovolujeme odkázat na web-stránky www.euroskop.cz , kde naleznete veškeré informace a také formulář pro žadatele;

Propagace aktivit zviditelňující české umění:

Můžeme aktivity jak kulturního, tak ekonomického charakteru propagovat, je-li to vhodné, na našich webových stránkách nebo na našem facebooku, umístit upoutávky a pozvánky do čekárny konzulárního úseku, promítat informaci o akci do prostoru před úřadem beamerem, je-li tento volný;

Poradenská činnost:

Rádi poradíme, pokud to bude možné, na které belgické instituce se lze s konkrétní tématikou obrátit. Vyjednávat jménem organizátorů nám však nepřísluší;

Přímá finanční podpora aktivit:

S politováním sdělujeme, že velvyslanectví nemá volně k dispozici rozpočtové prostředky k přímé finanční podpoře aktivit českých umělců v zahraničí. Nemůžeme ani z kapacitních důvodů umělcům organizovat vystoupení nebo jim shánět sponzory. Rovněž nemůžeme například prodávat vstupenky, organizovat šňůry koncertů, ubytování a přesuny umělců po území Belgie ani organizovat jejich volnočasové aktivity a pojištění vystavovaných předmětů. Za předpokladu, že navrhovaná kulturní či prezentační aktivita je zavčas komunikována a hodnocena jako realizovatelná, je třeba o ní se zastupitelským úřadem komunikovat nejpozději v prvním čtvrtletí roku předcházejícího aktivitu. Důvodem je, že je třeba kulturně-prezentační plán spolu s příslušnými finančními požadavky sestavovat tak, aby mohl být zpracován ze všech diplomatických zastoupení včas, před přípravou státního rozpočtu, ze kterého jsou prostředky případně uvolněny;

Doporučujeme, aby se ti, kteří připravují projekt, vyžadující zejména finanční podporu, obrátili na Ministerstvo kultury České republiky, jež každoročně vypisuje výběrové řízení na granty určené na podporu českého umění v zahraničí.
 

Umístění loga velvyslanectví nebo instituce, kterou ČR právě zastupuje, zařazení do oficiálních doprovodných aktivit:

Podmínka ve vztahu k logu se týká například kulturního rámce rotujícího předsednictví V4, českého předsednictví v Radě EU, předsednictví ve výborech dalších mezinárodních organizací. Za předpokladu, že navrhovaná kulturně-prezentační událost tematicky odpovídá stanovenému rámci a podporuje cíle velvyslanectví nebo předsednické činnosti, je tuto možné zařadit do oficiálních aktivit. Upozorňujeme však, že uzávěrka pro zařazování je zpravidla již rok až dva před konáním aktivity.

Evropské záležitosti lze komunikovat s příslušným odborem Ministerstva kultury, předsednictví v Radě EU je primárně koordinováno Úřadem vlády www.vlada.cz
 

Přípravný kurz k výběrovým řízením do institucí EU poprvé i v Bruselu

thumb

Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU a Euphorum zve na seminář v angličtině zaměřený na 1. kolo konkurzů EPSO do institucí EU se speciálním zřetelem na všeobecné výběrové řízení… více ►

Debata s viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy ČR Milenou Jabůrkovou

thumb

V pátek 12. dubna se v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU uskutečnila další ze série akcí pořádaných v rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU. Tentokrát mezi ženy na pozvání Moniky Ladmanové, poradkyně eurokomisařky Věry Jourové,… více ►

Přehled výběrových řízení EPSO a přípravných seminářů - první pololetí 2019

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (ENA) uspořádá sérii přípravných kurzů v angličtině zaměřených na 1. kolo konkurzů EPSO do institucí EU. Tři jednodenní semináře, zaměřené na… více ►

Setkání národních expertů na Stálém zastoupení

thumb

Ve čtvrtek 4. dubna se na Stálém zastoupení setkali čeští úředníci. Část z nich působí v Bruselu v roli diplomatů na Stálém zastoupení a ostatní jako vyslaní experti v institucích EU. Jednalo se o follow-up z loňského listopadu, kdy se… více ►

Setkání českých stážistů v Bruselu s pracovníky Stálého zastoupení

thumb

Ve středu 13. března 2019 uspořádalo Stálé zastoupení ČR při EU další setkání českých stážistů v Bruselu s diplomaty Stálého zastoupení. Setkání bylo vhodnou a praktickou příležitostí, jak se na začátku pobytu seznámit, sdílet své první dojmy i… více ►

Předvánoční setkání Čechů v institucích v evropské čtvrti v Bruselu

thumb

Dne 6. prosince 2018 se v Belgii slaví svátek svatého Mikuláše. Při této příležitosti a po dobu celého Adventu se v evropské čtvrti konají tradiční prezentace jednotlivých zemí a krajů. Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu spolu se Středočeským,… více ►

Návštěva Evropského parlamentu

thumb

V pátek 30. listopadu uspořádalo Stálé zastoupení České Republiky při EU organizovanou prohlídku Evropského parlamentu. Tato akce byla určena zejména českým stážistům a národním expertům, kteří v Bruselu dočasně působí. Cílem této akce bylo… více ►