česky  english 

rozšířené vyhledávání

Akce Stálého zastoupení

Podívejte se na přehled akcí v průběhu CZ PRES (PDF, 483 KB) v období červenec - prosinec 2022. 

Upozorňujeme, že se jedná o předběžný přehled, který se s ohledem na aktuální situaci může změnit.

Samostatný přehled kulturních akcí v období českého předsednictví naleznete zde.

 

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu organizuje, hostí či spolupořádá celou řadu odborných, společenských a kulturních akcí.

Mezi ty největší patří oblíbená Czech Street Party a filmový festival Jeden svět v Bruselu.

Podívejte se na naše akce obrazem ve Fotogalerii.

Informace k účasti a podpoře konferencí, kulturních akcí i dalších českých aktivit v zahraničí

 

Níže uvádíme, jakým způsobem a za jakých okolností může velvyslanectví, stálá mise či generální konzulát ČR podporovat české umělce, akademiky a další organizátory českých aktivit v zahraničí.

Podporu lze řadit do těchto hlavních kategorií:
 

Záštita, vystoupení, úvodní slovo velvyslance:

Zastupitelský úřad může na mimořádné aktivity udělit záštitu, případně zajistit vystoupení velvyslance, či jiného vhodného představitele při slavnostním zahájení nebo ukončení akce. V odůvodněných případech lze připravit úvodní slovo do katalogů, na pozvánky či do dalších tištěných a elektronických materiálů;

V případě zájmu o záštitu si Vás dovolujeme odkázat na web-stránky www.euroskop.cz , kde naleznete veškeré informace a také formulář pro žadatele;

Propagace aktivit zviditelňující české umění:

Můžeme aktivity jak kulturního, tak ekonomického charakteru propagovat, je-li to vhodné, na našich webových stránkách nebo na našem facebooku, umístit upoutávky a pozvánky do čekárny konzulárního úseku, promítat informaci o akci do prostoru před úřadem beamerem, je-li tento volný;

Poradenská činnost:

Rádi poradíme, pokud to bude možné, na které belgické instituce se lze s konkrétní tématikou obrátit. Vyjednávat jménem organizátorů nám však nepřísluší;

Přímá finanční podpora aktivit:

S politováním sdělujeme, že velvyslanectví nemá volně k dispozici rozpočtové prostředky k přímé finanční podpoře aktivit českých umělců v zahraničí. Nemůžeme ani z kapacitních důvodů umělcům organizovat vystoupení nebo jim shánět sponzory. Rovněž nemůžeme například prodávat vstupenky, organizovat šňůry koncertů, ubytování a přesuny umělců po území Belgie ani organizovat jejich volnočasové aktivity a pojištění vystavovaných předmětů. Za předpokladu, že navrhovaná kulturní či prezentační aktivita je zavčas komunikována a hodnocena jako realizovatelná, je třeba o ní se zastupitelským úřadem komunikovat nejpozději v prvním čtvrtletí roku předcházejícího aktivitu. Důvodem je, že je třeba kulturně-prezentační plán spolu s příslušnými finančními požadavky sestavovat tak, aby mohl být zpracován ze všech diplomatických zastoupení včas, před přípravou státního rozpočtu, ze kterého jsou prostředky případně uvolněny;

Doporučujeme, aby se ti, kteří připravují projekt, vyžadující zejména finanční podporu, obrátili na Ministerstvo kultury České republiky, jež každoročně vypisuje výběrové řízení na granty určené na podporu českého umění v zahraničí.
 

Umístění loga velvyslanectví nebo instituce, kterou ČR právě zastupuje, zařazení do oficiálních doprovodných aktivit:

Podmínka ve vztahu k logu se týká například kulturního rámce rotujícího předsednictví V4, českého předsednictví v Radě EU, předsednictví ve výborech dalších mezinárodních organizací. Za předpokladu, že navrhovaná kulturně-prezentační událost tematicky odpovídá stanovenému rámci a podporuje cíle velvyslanectví nebo předsednické činnosti, je tuto možné zařadit do oficiálních aktivit. Upozorňujeme však, že uzávěrka pro zařazování je zpravidla již rok až dva před konáním aktivity.

Evropské záležitosti lze komunikovat s příslušným odborem Ministerstva kultury, předsednictví v Radě EU je primárně koordinováno Úřadem vlády www.vlada.cz
 

Dialogy Václava Havla v Bruselu vedly k zamyšlení nad stavem společnosti

thumb

Jako již tradičně i letos na podzim se v Bruselu konal debatní večer věnovaný intelektuálnímu a politickému odkazu Václava Havla a jeho přemýšlení o Evropě. Letošní ročník s názvem „Strengthening Democracy in the EU Neighbourhood:… více ►

Výročí 17. listopadu na Stálém zastoupení

thumb

V pátek 16. listopadu ve večerních hodinách si zaměstnanci Stálého zastoupení a jejich rodiny, stejně jako řada dalších Čechů žijících v Bruselu, připomenuli blížící se státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii. Toto významné datum v… více ►

Setkání českých národních expertů v Bruselu s velvyslanci Stálého zastoupení

thumb

Ve čtvrtek 15. listopadu přijali velvyslanci Stálého zastoupení 24 kolegů z české státní správy, kteří působí v Bruselu jako národní experti. Národní experti přináší Evropské Unii své poznatky a zkušenosti s otázkami, které spadají do jejich… více ►

Oslavy 100. výročí vzniku Československa

thumb

Ve čtvrtek 25. října 2018 se na bruselské radnici uskutečnila slavnostní recepce u příležitosti státního svátku České republiky. více ►

Neformální setkání s českými stážisty v Bruselu na Stálém zastoupení

thumb

Dne 24. října 2018 se uskutečnilo na Stálém zastoupení setkání českých stážistů v Bruselu s lidmi ze Stálého zastoupení. více ►

Setkání Čechů v institucích s náměstkem MPO Bärtlem

thumb

V pondělí 15. 10. 2018 se v Bruselu uskutečnilo neformální setkání náměstka ministra pověřeného řízením sekce EU a zahraničního obchodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla s Čechy, kteří pracují v institucích EU. Většina českých… více ►

Seminář zaměřený na 2. kolo konkurzů EPSO (e-Tray) v Bruselu

thumb

Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ČR ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu a francouzskou École Nationale d'Administration (ENA) zorganizoval přípravný kurz pro úspěšné absolventy 1. fáze konkurzu EPSO do institucí… více ►