česky  english 

rozšířené vyhledávání

Akce Stálého zastoupení

Podívejte se na přehled akcí v průběhu CZ PRES (PDF, 483 KB) v období červenec - prosinec 2022. 

Upozorňujeme, že se jedná o předběžný přehled, který se s ohledem na aktuální situaci může změnit.

Samostatný přehled kulturních akcí v období českého předsednictví naleznete zde.

 

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu organizuje, hostí či spolupořádá celou řadu odborných, společenských a kulturních akcí.

Mezi ty největší patří oblíbená Czech Street Party a filmový festival Jeden svět v Bruselu.

Podívejte se na naše akce obrazem ve Fotogalerii.

Informace k účasti a podpoře konferencí, kulturních akcí i dalších českých aktivit v zahraničí

 

Níže uvádíme, jakým způsobem a za jakých okolností může velvyslanectví, stálá mise či generální konzulát ČR podporovat české umělce, akademiky a další organizátory českých aktivit v zahraničí.

Podporu lze řadit do těchto hlavních kategorií:
 

Záštita, vystoupení, úvodní slovo velvyslance:

Zastupitelský úřad může na mimořádné aktivity udělit záštitu, případně zajistit vystoupení velvyslance, či jiného vhodného představitele při slavnostním zahájení nebo ukončení akce. V odůvodněných případech lze připravit úvodní slovo do katalogů, na pozvánky či do dalších tištěných a elektronických materiálů;

V případě zájmu o záštitu si Vás dovolujeme odkázat na web-stránky www.euroskop.cz , kde naleznete veškeré informace a také formulář pro žadatele;

Propagace aktivit zviditelňující české umění:

Můžeme aktivity jak kulturního, tak ekonomického charakteru propagovat, je-li to vhodné, na našich webových stránkách nebo na našem facebooku, umístit upoutávky a pozvánky do čekárny konzulárního úseku, promítat informaci o akci do prostoru před úřadem beamerem, je-li tento volný;

Poradenská činnost:

Rádi poradíme, pokud to bude možné, na které belgické instituce se lze s konkrétní tématikou obrátit. Vyjednávat jménem organizátorů nám však nepřísluší;

Přímá finanční podpora aktivit:

S politováním sdělujeme, že velvyslanectví nemá volně k dispozici rozpočtové prostředky k přímé finanční podpoře aktivit českých umělců v zahraničí. Nemůžeme ani z kapacitních důvodů umělcům organizovat vystoupení nebo jim shánět sponzory. Rovněž nemůžeme například prodávat vstupenky, organizovat šňůry koncertů, ubytování a přesuny umělců po území Belgie ani organizovat jejich volnočasové aktivity a pojištění vystavovaných předmětů. Za předpokladu, že navrhovaná kulturní či prezentační aktivita je zavčas komunikována a hodnocena jako realizovatelná, je třeba o ní se zastupitelským úřadem komunikovat nejpozději v prvním čtvrtletí roku předcházejícího aktivitu. Důvodem je, že je třeba kulturně-prezentační plán spolu s příslušnými finančními požadavky sestavovat tak, aby mohl být zpracován ze všech diplomatických zastoupení včas, před přípravou státního rozpočtu, ze kterého jsou prostředky případně uvolněny;

Doporučujeme, aby se ti, kteří připravují projekt, vyžadující zejména finanční podporu, obrátili na Ministerstvo kultury České republiky, jež každoročně vypisuje výběrové řízení na granty určené na podporu českého umění v zahraničí.
 

Umístění loga velvyslanectví nebo instituce, kterou ČR právě zastupuje, zařazení do oficiálních doprovodných aktivit:

Podmínka ve vztahu k logu se týká například kulturního rámce rotujícího předsednictví V4, českého předsednictví v Radě EU, předsednictví ve výborech dalších mezinárodních organizací. Za předpokladu, že navrhovaná kulturně-prezentační událost tematicky odpovídá stanovenému rámci a podporuje cíle velvyslanectví nebo předsednické činnosti, je tuto možné zařadit do oficiálních aktivit. Upozorňujeme však, že uzávěrka pro zařazování je zpravidla již rok až dva před konáním aktivity.

Evropské záležitosti lze komunikovat s příslušným odborem Ministerstva kultury, předsednictví v Radě EU je primárně koordinováno Úřadem vlády www.vlada.cz
 

Velvyslanec diskutoval s Čechy pracujícími v institucích EU

thumb

Nový stálý představitel ČR při EU velvyslanec Jakub Dürr uspořádal dne 4. října 2018 setkání s nejvýše postavenými Čechy v institucích EU. Velvyslanec J. Dürr ocenil vynikající výsledky a přínos českých občanů pro další rozvoj EU i ČR, hovořil o… více ►

Akce na SZ v rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU - září 2018

thumb

Za účelem navázání intenzivnějších kontaktů s Čechy, kteří působí v institucích EU, pořádá Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu různá neformální setkání. Na podzim 2018 se po příjezdu nově designovaného velvyslance a stálého představitele ČR… více ►

Street Party - jedenáctý ročník - pátek 15. 6. 2018

thumb

V pořadí již jedenáctá „Česká Street Party“, největší akce České republiky v Bruselu pod širým nebem, se uskuteční v pátek 15. června 2018. "Czech Street Party", the largest Czech Open Air in Brussels, will take place on 15 June… více ►

Koudelkova „Invaze 68“ poprvé v Bruselu

thumb

V rámci připomínek 50. výročí Pražského jara proběhne v Bruselu belgická premiéra výstavy „Invaze 68“ Josefa Koudelky. Výstava se představí v prostorách bývalé botanické zahrady, dnes galerii Le Botanique, a v Bruselu ji zahájí sám… více ►

Státní svátek 28. října v Bruselu

thumb

Ve čtvrtek 26. října 2017 se v Pražském domě uskutečnila recepce u příležitosti státního svátku České republiky. Oslavy 99. výročí vzniku Československa navštívilo téměř 200 hostů. více ►

Česká Street Party již podesáté!

thumb

Kdy: 16.06.2017  Kde: Rue Caroly, Brusel/Belgie

Jubilejní desátá Czech Street Party, největší akce České republiky v Bruselu pod širým nebem proběhne v pátek 16. června 2017 od 17 hodin v tzv. Evropské čtvrti. Letos se návštěvníkům představí zpěvačka… více ►

"Umění spolupráce" - festival Jeden svět v Bruselu

thumb

Kdy: 24.04.2017 - 04.05.2017  Kde: Brusel/Belgie

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se představí v Bruselu od 24. dubna do 4. května 2017. Publikum bude mít na výběr z 16 promítaných snímků uvedených letos na… více ►