česky  english 

rozšířené vyhledávání

Akce Stálého zastoupení

Podívejte se na přehled akcí v průběhu CZ PRES (PDF, 483 KB) v období červenec - prosinec 2022. 

Upozorňujeme, že se jedná o předběžný přehled, který se s ohledem na aktuální situaci může změnit.

Samostatný přehled kulturních akcí v období českého předsednictví naleznete zde.

 

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu organizuje, hostí či spolupořádá celou řadu odborných, společenských a kulturních akcí.

Mezi ty největší patří oblíbená Czech Street Party a filmový festival Jeden svět v Bruselu.

Podívejte se na naše akce obrazem ve Fotogalerii.

Informace k účasti a podpoře konferencí, kulturních akcí i dalších českých aktivit v zahraničí

 

Níže uvádíme, jakým způsobem a za jakých okolností může velvyslanectví, stálá mise či generální konzulát ČR podporovat české umělce, akademiky a další organizátory českých aktivit v zahraničí.

Podporu lze řadit do těchto hlavních kategorií:
 

Záštita, vystoupení, úvodní slovo velvyslance:

Zastupitelský úřad může na mimořádné aktivity udělit záštitu, případně zajistit vystoupení velvyslance, či jiného vhodného představitele při slavnostním zahájení nebo ukončení akce. V odůvodněných případech lze připravit úvodní slovo do katalogů, na pozvánky či do dalších tištěných a elektronických materiálů;

V případě zájmu o záštitu si Vás dovolujeme odkázat na web-stránky www.euroskop.cz , kde naleznete veškeré informace a také formulář pro žadatele;

Propagace aktivit zviditelňující české umění:

Můžeme aktivity jak kulturního, tak ekonomického charakteru propagovat, je-li to vhodné, na našich webových stránkách nebo na našem facebooku, umístit upoutávky a pozvánky do čekárny konzulárního úseku, promítat informaci o akci do prostoru před úřadem beamerem, je-li tento volný;

Poradenská činnost:

Rádi poradíme, pokud to bude možné, na které belgické instituce se lze s konkrétní tématikou obrátit. Vyjednávat jménem organizátorů nám však nepřísluší;

Přímá finanční podpora aktivit:

S politováním sdělujeme, že velvyslanectví nemá volně k dispozici rozpočtové prostředky k přímé finanční podpoře aktivit českých umělců v zahraničí. Nemůžeme ani z kapacitních důvodů umělcům organizovat vystoupení nebo jim shánět sponzory. Rovněž nemůžeme například prodávat vstupenky, organizovat šňůry koncertů, ubytování a přesuny umělců po území Belgie ani organizovat jejich volnočasové aktivity a pojištění vystavovaných předmětů. Za předpokladu, že navrhovaná kulturní či prezentační aktivita je zavčas komunikována a hodnocena jako realizovatelná, je třeba o ní se zastupitelským úřadem komunikovat nejpozději v prvním čtvrtletí roku předcházejícího aktivitu. Důvodem je, že je třeba kulturně-prezentační plán spolu s příslušnými finančními požadavky sestavovat tak, aby mohl být zpracován ze všech diplomatických zastoupení včas, před přípravou státního rozpočtu, ze kterého jsou prostředky případně uvolněny;

Doporučujeme, aby se ti, kteří připravují projekt, vyžadující zejména finanční podporu, obrátili na Ministerstvo kultury České republiky, jež každoročně vypisuje výběrové řízení na granty určené na podporu českého umění v zahraničí.
 

Umístění loga velvyslanectví nebo instituce, kterou ČR právě zastupuje, zařazení do oficiálních doprovodných aktivit:

Podmínka ve vztahu k logu se týká například kulturního rámce rotujícího předsednictví V4, českého předsednictví v Radě EU, předsednictví ve výborech dalších mezinárodních organizací. Za předpokladu, že navrhovaná kulturně-prezentační událost tematicky odpovídá stanovenému rámci a podporuje cíle velvyslanectví nebo předsednické činnosti, je tuto možné zařadit do oficiálních aktivit. Upozorňujeme však, že uzávěrka pro zařazování je zpravidla již rok až dva před konáním aktivity.

Evropské záležitosti lze komunikovat s příslušným odborem Ministerstva kultury, předsednictví v Radě EU je primárně koordinováno Úřadem vlády www.vlada.cz
 

Volný tok dat jako pátá svoboda EU

thumb

V úterý 28. března 2017 hostilo Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii seminář zaměřený na problematiku datových toků. V odborném panelu zasedli zástupci soukromého sektoru, členských států, Evropského parlamentu i Evropské komise.… více ►

Předseda Senátu Štěch v Bruselu

vecere_na_pocest_predsedy_senatu_milana_3

V pondělí 27. března 2017 pořádalo Stálé zastoupení ČR pracovní večeři u příležitosti návštěvy předsedy Senátu PČR Milana Štěcha v Bruselu. Mezi pozvanými hosty byli komisařka Věra Jourová, předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel,… více ►

Seminář „Data Flows: Heartbeat of the Digital Single Market”

thumb

Kdy: 12.03.2017  Kde: Brusel/Belgie

Na Stálém zastoupení ČR při EU se dne 28. března od 10.00 do 12.00 hodin uskuteční odborný seminář „Data Flows: Heartbeat of the Digital Single Market”. více ►

Budoucnost trhu s elektřinou tématem konference

energetika_1

V úterý 31. ledna 2017 hostilo Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii konferenci na vysoké úrovni, která byla věnována problematice nového uspořádání trhu s elektřinou. Mezi hlavní řečníky patřili místopředseda Evropské komise Maroš… více ►

Konference: „New Electricity Market Design: Framework for Achieving the Energy Union“

energetika_1

Kdy: 31.01.2017  Kde: Brusel/Belgie

Stálé zastoupení ČR při EU pořádá v úterý 31. ledna 2017 konferenci k budoucí podobě trhu s elektřinou. Cílem konference je zprostředkovat diskuzi mezi zástupci členských států, evropských institucí,… více ►

Seminář k návrhu směrnice o autorském právu

seminar_k_navrhu_smernice_o_autorskem_5

Dne 17. listopadu 2016 hostilo Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu seminář k autorskému právu s názvem „Vyvážený přístup pro evropské autorské právo – příležitosti a výzvy pro všechny hráče trhu“. Cílem semináře bylo… více ►

České priority v kontextu Brexitu a Bratislavského procesu

dsc_3364

V úterý 15. listopadu 2016 hostilo Stálé zastoupení ČR při EU pracovní večeři státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy s českými poslanci Evropského parlamentu na téma "České priority v kontextu brexitu a bratislavského procesu"… více ►