česky  english 

rozšířené vyhledávání

Akce Stálého zastoupení

Podívejte se na přehled akcí v průběhu CZ PRES (PDF, 483 KB) v období červenec - prosinec 2022. 

Upozorňujeme, že se jedná o předběžný přehled, který se s ohledem na aktuální situaci může změnit.

Samostatný přehled kulturních akcí v období českého předsednictví naleznete zde.

 

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu organizuje, hostí či spolupořádá celou řadu odborných, společenských a kulturních akcí.

Mezi ty největší patří oblíbená Czech Street Party a filmový festival Jeden svět v Bruselu.

Podívejte se na naše akce obrazem ve Fotogalerii.

Informace k účasti a podpoře konferencí, kulturních akcí i dalších českých aktivit v zahraničí

 

Níže uvádíme, jakým způsobem a za jakých okolností může velvyslanectví, stálá mise či generální konzulát ČR podporovat české umělce, akademiky a další organizátory českých aktivit v zahraničí.

Podporu lze řadit do těchto hlavních kategorií:
 

Záštita, vystoupení, úvodní slovo velvyslance:

Zastupitelský úřad může na mimořádné aktivity udělit záštitu, případně zajistit vystoupení velvyslance, či jiného vhodného představitele při slavnostním zahájení nebo ukončení akce. V odůvodněných případech lze připravit úvodní slovo do katalogů, na pozvánky či do dalších tištěných a elektronických materiálů;

V případě zájmu o záštitu si Vás dovolujeme odkázat na web-stránky www.euroskop.cz , kde naleznete veškeré informace a také formulář pro žadatele;

Propagace aktivit zviditelňující české umění:

Můžeme aktivity jak kulturního, tak ekonomického charakteru propagovat, je-li to vhodné, na našich webových stránkách nebo na našem facebooku, umístit upoutávky a pozvánky do čekárny konzulárního úseku, promítat informaci o akci do prostoru před úřadem beamerem, je-li tento volný;

Poradenská činnost:

Rádi poradíme, pokud to bude možné, na které belgické instituce se lze s konkrétní tématikou obrátit. Vyjednávat jménem organizátorů nám však nepřísluší;

Přímá finanční podpora aktivit:

S politováním sdělujeme, že velvyslanectví nemá volně k dispozici rozpočtové prostředky k přímé finanční podpoře aktivit českých umělců v zahraničí. Nemůžeme ani z kapacitních důvodů umělcům organizovat vystoupení nebo jim shánět sponzory. Rovněž nemůžeme například prodávat vstupenky, organizovat šňůry koncertů, ubytování a přesuny umělců po území Belgie ani organizovat jejich volnočasové aktivity a pojištění vystavovaných předmětů. Za předpokladu, že navrhovaná kulturní či prezentační aktivita je zavčas komunikována a hodnocena jako realizovatelná, je třeba o ní se zastupitelským úřadem komunikovat nejpozději v prvním čtvrtletí roku předcházejícího aktivitu. Důvodem je, že je třeba kulturně-prezentační plán spolu s příslušnými finančními požadavky sestavovat tak, aby mohl být zpracován ze všech diplomatických zastoupení včas, před přípravou státního rozpočtu, ze kterého jsou prostředky případně uvolněny;

Doporučujeme, aby se ti, kteří připravují projekt, vyžadující zejména finanční podporu, obrátili na Ministerstvo kultury České republiky, jež každoročně vypisuje výběrové řízení na granty určené na podporu českého umění v zahraničí.
 

Umístění loga velvyslanectví nebo instituce, kterou ČR právě zastupuje, zařazení do oficiálních doprovodných aktivit:

Podmínka ve vztahu k logu se týká například kulturního rámce rotujícího předsednictví V4, českého předsednictví v Radě EU, předsednictví ve výborech dalších mezinárodních organizací. Za předpokladu, že navrhovaná kulturně-prezentační událost tematicky odpovídá stanovenému rámci a podporuje cíle velvyslanectví nebo předsednické činnosti, je tuto možné zařadit do oficiálních aktivit. Upozorňujeme však, že uzávěrka pro zařazování je zpravidla již rok až dva před konáním aktivity.

Evropské záležitosti lze komunikovat s příslušným odborem Ministerstva kultury, předsednictví v Radě EU je primárně koordinováno Úřadem vlády www.vlada.cz
 

Státní svátek 28. října v Belgii

Dne 25. října 2016 se uskutečnila recepce u příležitosti státního svátku ČR. Prestižní akci v Pražském domě navštívili více jak dvě stovky VIP hostů. více ►

Evropské dialogy Václava Havla 2016

vh_22

Kdy: 08.11.2016  Kde: Brusel/Belgie

Stálé zastoupení České republiky při EU, Velvyslanectví České republiky v Belgii, České centrum v Bruselu, Goethe Institut a Knihovna Václava Havla si Vás dovolují srdečně pozvat na konferenci… více ►

Seminář "Future Smart Technologies for the Industry 4.0 Era"

img_0443

Stálé zastoupení ČR při EU hostilo 11. října 2016 seminář na téma "Future Smart Technologies for the Industry 4.0 Era". Mezi hlavní diskutované otázky patřil výzkum a inovace dále problematika analytiky a zpracování velkých objemů dat, autonomní… více ►

S europoslanci o aktuálních sektorových agendách

dsc_3235

Po letní přestávce uspořádalo Stálé zastoupení ČR při EU dne 27. září 2016 pracovní setkání s českými poslanci Evropského parlamentu, které bylo zaměřené na sektorové politiky spadající pod Výbor stálých zástupců členských států - COREPER I. více ►

Česká Wine Party v Bruselu již podeváté

czech_wine_party_2016_20

Stálý zástupce ČR při EU Martin Povejšil hostil již deváté pokračování České Wine Party. Tradiční letní akce spojená s ochutnávkou výběru českých a moravských vín a specialit Made in Czech Republic proběhla v Bruselu 13. července 2016. více ►

Premiér se setkal s Čechy pracujícími v institucích EU

d4s_7517

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka byl hlavním hostem večera věnovaného Čechům pracujícím v unijních institucích, který v předvečer Evropské rady 27. června 2016 uspořádalo Stálé zastoupení ČR při EU. Setkání se účastnila také česká… více ►

Debata Czech EU Policy - Priorities and Expectations

dsc_2871

Na půdě Stálého zastoupení České republiky při EU se uskutečnila deabata na téma Czech EU Policy - Priorities and Expectations. S hlavním projevem vystoupil ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek. Prohlédněte si FOTOGALERII. více ►