česky  english 

rozšířené vyhledávání

Akce Stálého zastoupení

Podívejte se na přehled akcí v průběhu CZ PRES (PDF, 483 KB) v období červenec - prosinec 2022. 

Upozorňujeme, že se jedná o předběžný přehled, který se s ohledem na aktuální situaci může změnit.

Samostatný přehled kulturních akcí v období českého předsednictví naleznete zde.

 

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu organizuje, hostí či spolupořádá celou řadu odborných, společenských a kulturních akcí.

Mezi ty největší patří oblíbená Czech Street Party a filmový festival Jeden svět v Bruselu.

Podívejte se na naše akce obrazem ve Fotogalerii.

Informace k účasti a podpoře konferencí, kulturních akcí i dalších českých aktivit v zahraničí

 

Níže uvádíme, jakým způsobem a za jakých okolností může velvyslanectví, stálá mise či generální konzulát ČR podporovat české umělce, akademiky a další organizátory českých aktivit v zahraničí.

Podporu lze řadit do těchto hlavních kategorií:
 

Záštita, vystoupení, úvodní slovo velvyslance:

Zastupitelský úřad může na mimořádné aktivity udělit záštitu, případně zajistit vystoupení velvyslance, či jiného vhodného představitele při slavnostním zahájení nebo ukončení akce. V odůvodněných případech lze připravit úvodní slovo do katalogů, na pozvánky či do dalších tištěných a elektronických materiálů;

V případě zájmu o záštitu si Vás dovolujeme odkázat na web-stránky www.euroskop.cz , kde naleznete veškeré informace a také formulář pro žadatele;

Propagace aktivit zviditelňující české umění:

Můžeme aktivity jak kulturního, tak ekonomického charakteru propagovat, je-li to vhodné, na našich webových stránkách nebo na našem facebooku, umístit upoutávky a pozvánky do čekárny konzulárního úseku, promítat informaci o akci do prostoru před úřadem beamerem, je-li tento volný;

Poradenská činnost:

Rádi poradíme, pokud to bude možné, na které belgické instituce se lze s konkrétní tématikou obrátit. Vyjednávat jménem organizátorů nám však nepřísluší;

Přímá finanční podpora aktivit:

S politováním sdělujeme, že velvyslanectví nemá volně k dispozici rozpočtové prostředky k přímé finanční podpoře aktivit českých umělců v zahraničí. Nemůžeme ani z kapacitních důvodů umělcům organizovat vystoupení nebo jim shánět sponzory. Rovněž nemůžeme například prodávat vstupenky, organizovat šňůry koncertů, ubytování a přesuny umělců po území Belgie ani organizovat jejich volnočasové aktivity a pojištění vystavovaných předmětů. Za předpokladu, že navrhovaná kulturní či prezentační aktivita je zavčas komunikována a hodnocena jako realizovatelná, je třeba o ní se zastupitelským úřadem komunikovat nejpozději v prvním čtvrtletí roku předcházejícího aktivitu. Důvodem je, že je třeba kulturně-prezentační plán spolu s příslušnými finančními požadavky sestavovat tak, aby mohl být zpracován ze všech diplomatických zastoupení včas, před přípravou státního rozpočtu, ze kterého jsou prostředky případně uvolněny;

Doporučujeme, aby se ti, kteří připravují projekt, vyžadující zejména finanční podporu, obrátili na Ministerstvo kultury České republiky, jež každoročně vypisuje výběrové řízení na granty určené na podporu českého umění v zahraničí.
 

Umístění loga velvyslanectví nebo instituce, kterou ČR právě zastupuje, zařazení do oficiálních doprovodných aktivit:

Podmínka ve vztahu k logu se týká například kulturního rámce rotujícího předsednictví V4, českého předsednictví v Radě EU, předsednictví ve výborech dalších mezinárodních organizací. Za předpokladu, že navrhovaná kulturně-prezentační událost tematicky odpovídá stanovenému rámci a podporuje cíle velvyslanectví nebo předsednické činnosti, je tuto možné zařadit do oficiálních aktivit. Upozorňujeme však, že uzávěrka pro zařazování je zpravidla již rok až dva před konáním aktivity.

Evropské záležitosti lze komunikovat s příslušným odborem Ministerstva kultury, předsednictví v Radě EU je primárně koordinováno Úřadem vlády www.vlada.cz
 

Czech EU Policy - Priorities and Expectations

thumb

Kdy: 23.05.2016  Kde: Stálé zastoupení ČR při EU Brusel/Belgie

Rádi bychom Vás pozvali na debatu, kterou pořádá EUROPEUM Institute for European Policy ve spolupráci se Stálým zastoupením České republiky při EU v Bruselu. Hlavní projev přednese ministr zahraničních… více ►

Cenu za nejlepší film si z Bruselu odváží dokument Plavba

thumb

Stálé zastoupení ČR při EU hostilo ve středu 27. dubna 2016 slavnostní večer, kterým byl zakončen 10. ročník festivalu Jeden svět v Bruselu. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech navštívilo od 18. do 27. dubna celkem 1934… více ►

Festival Jeden svět v Bruselu již podesáté

thumb

Kdy: 18.04.2016 - 27.04.2016  Kde: Brusel/Belgie

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se představí v Bruselu od 18. do 27. dubna, kde se bude promítat bruselskému publiku výběr 14 snímků uvedených letos v Praze. Stálé… více ►

Seminář k Pasu pro poskytovatele služeb

dsc_2875

Stálé zastoupení ČR při EU pořádalo dne 19. dubna 2016 seminář k Pasu pro poskytovatele služeb. Akce se uskutečnila ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. více ►

Diskuse na téma Pečeť excelence

img_6277_2

Stálé zastoupení ČR při EU hostilo 4. dubna 2016 debatu na téma Pečeť excelence. Tato iniciativa je zaměřena na podporu projektových návrhů malých a středních podniků, které není možné financovat z programu Horizont 2020 v důsledku nedostatku… více ►

S europoslanci o dohodě s Tureckem

thumb

V úterý 15. března 2016 hostilo Stálé zastoupení ČR při EU další z pravidelných pracovních setkání s českými poslanci Evropského parlamentu. Debata byla věnována hlavním tématům nadcházející Evropské rady. více ►

Akademie věd zemí V4 – partneři v evropském výzkumu, vývoji a inovacích

img_4325

Stálé zastoupení ČR při EU hostilo 1. března 2016 akci věnovanou představení Akademií věd zemí V4 – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. více ►