česky  english 

rozšířené vyhledávání
konference_projekt_one_na_stalem
Foto: SZ Brusel
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ONE Konference Brusel 2014

24. dubna 2014 se na Stálém Zastoupení ČR při EU uktečnila ONE konference Brusel 2014. Byla věnována aktuálně probíhajícím změnám ve vytváření regionálních politik a jejich zefektivňování s využitím informačních a komunikačních technologií (IKT) a výhod, které tento proces přináší občanům.

Členské státy a regiony začínají řešit novou generaci EU programů pro růst v souvislosti s radikální reformou regionální politiky EU. Ekonomika stojící na datech může Evropě poskytnout možnost vymanit se ze současné krize s novými schopnostmi. Jsou Evropané připraveni na datovou revoluci? Jsou politici schopni dělat informovaná rozhodnutí a řídit změny?

Tyto a další otázky byly diskutovány během celého dne více než třemi desítkami účastníků odborných panelů. Během prvního proběhla živá diskuse na téma výhod digitalizace pro veřejné správy, zatímco trendy v oblasti ICT a evropské politiky byly představeny zástupci Evropské komise a vybranými představiteli národních vlád. Odpoledne se pak účastníci rozdělili do menších specializovaných skupin, v nichž diskutovali na témata jako je Digitální agenda; Inovace, občané a veřejná politika; Integrace a interoperabilita v regionálním rozvoji; Digitální strategie a nástroje pro „chytrá“ města a regiony atd. Je zřejmé, že nové programové období přináší členským státům nové investiční rozpočty. Členské země ale musí hledat synergie mezi regionálními programy a politikami a programem Horizont 2020, pokud chtějí maximalizovat své inovačních příležitosti s využitím informačních a komunikačních technologií.

Projekt ONE si klade za cíl vylepšit schopnost regionů plánovat investice pomocí celoevropské sítě regionálních IKT observatoří. Partneři projektu věří, že vytvořením sítě IKT observatoří zlepší podmínky v rámci vlastních inovačních aktivit a to pomocí dokumentace procesu penetrace IKT, zpřístupněním dat veřejným a soukromým subjektům a asistencí při hodnocení IKT iniciativ a strategií.

Setkání proběhlo pod záštitou Stálého zástupce ČR při EU Martina Povejšila a bylo organizováno Agenturou pro evropské projekty a management (EPMA), propagačním partnerem evropského projektu ONE, který je spolufinancován programem INTERREG IVC z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Galerie


Konference projekt ONE